Malestar d’advocats i fiscalistes amb ‘consultors intrusos’ lligats a l’auge de ‘youtubers’ al país

En algun cas ja s’estan instruint expedients a nivell dels col·legis professionals i fins i tot s’ha traslladat la queixa al departament de comerç perquè analitzi si s’estan fent pràctiques il·lícites

Amb l'arribada de creadors de contingut al país, han anat apareixent també gabinets de consultoria.
Amb l'arribada de creadors de contingut al país, han anat apareixent també gabinets de consultoria. ARXIU

L’auge de consultors lligats a la presència cada vegada més notable de creadors de contingut -‘youtubers’ en un llenguatge més planer- que s’estableixen al Principat està causant un notable malestar entre advocats, economistes i fiscalistes, entre altres professions liberals, per la competència deslleial i el suposat intrusisme que aquests gabinets d’assessoria estarien duent a terme. El Col·legi d’Advocats, per exemple, ja té marxa algun expedient per actuar contra alguns d’aquests professionals que operarien fora de la norma. Fins i tot el departament governamental de comerç estaria al corrent de la situació.

Els advocats ja van una reforma de la llei que regula la professió per tal de deixar clar que l’assessoria jurídica sols la poden prestar els lletrats i, en conseqüència, aquells que estiguin degudament col·legiats en règim d’advocat en actiu a l’ens professional. Aquest canvi legislatiu dóna més força al col·lectiu per emprendre accions que amb anterioritat ja s’havien advertit però que ara, és possible, que s’intensificaran i es duran a terme.

Es dona el cas que van augment el nombre de professionals que ofereixen els seus serveis d’assessoria integral per a inversors estrangers i, tot sovint, molt encarat, s’ha dit, als esmentats creadors de continguts. Assessorament legal i fiscal estan a l’ordre del dia. Solen ser despatxos integrats per diverses persones que donen una aparença de formalisme però que, tot sovint, ni tan sols operen des del Principat. Tenen una petita delegació i reben suport de professionals normalment ubicats a Espanya. En algun cas, hi ha algun dels professionals que atenen en aquests despatxos que efectivament estan col·legiats degudament. Però en la majoria d’ocasions, els suposats professionals que atenen els potencials assessorats no tenen cap vinculació amb els col·legis professionals ni, menys encara, s’hi han afiliat com marca la llei.

D’aquí que els col·lectius l’exercici de la professió dels quals al Principat està regulada legalment, exigeixen que es compleixin estrictament les condicions que fixa la norma i que es combati aquells que, consideren al cap i a la fi, estan generant intrusisme i competència deslleial. No és el primer cop que aquesta qüestió es tracta en l’organisme que engloba tots els col·legis professionals liberals i que es trasllada a l’administració.

Veient que la situació va a més, i a partir de queixes que presenten els professionals legalment establerts al país, el Col·legi d’Advocats, per exemple, està actuant diligentment almenys ja de forma rotunda en un cas que ja ha traslladat a Economia perquè avaluï l’impacte necessari i adopti les decisions escaients. També l’ens col·legial està analitzant si algun lletrat degudament col·legiat actua de prestanoms o similar en favor d’alguna d’aquestes consultories.

Comentaris (16)

Trending