La recaptació per impostos indirectes va baixar un 18% durant l'any passat

La base de liquidació general de l'IRPF va ser de 390,73 milions d’euros, un +7,6% que el 2019

Despatx de l'Oficina de Tributs.
Despatx de l'Oficina de Tributs. Altaveu

La recaptació per impostos indirectes (IGI, ITP, tributs especials i ISI assegurances) ha baixat un 18,1% l'any 2020 segons informa aquest dijous el departament d'Estadística, que publica per primer cop aquest tipus d'indicador. En concret, l'any 2019 l'Estat va recaptar 189 milions d'euros per aquest concepte, mentre que el 2020 només ha estat de 155 milions d'euros. La reducció més important s'ha produït el segon trimestre del 2020 (-46,3%) i el quart trimestre (-20,3%).

L’impost sobre societats que grava la renda de les persones jurídiques en relació a la base de tributació, en els casos on aquesta ha sigut positiva, l’any 2019 va ser de 899,21 milions d’euros, el +61,3% respecte l’any anterior, i en els casos on va ser negativa va ser de -145,31 milions d’euros. En relació a la quota de liquidació, va ser de 43,40 milions d’euros, amb una variació interanual del +16,1%. 

 L’impost sobre la renda de les persones físiques grava la renda obtinguda per les persones físiques que tinguin la consideració de residents fiscals en territori andorrà. L’any 2019, la base de tributació general va ser de 777,54 milions d’euros, el +3,8% respecte l’any 2018. Un cop aplicades les reduccions, la base de liquidació general va ser de 390,73 milions d’euros, el +7,6% que l’any anterior. En relació a la quota de liquidació, aquesta va ser de 34,16 milions d’euros, el +6,2% en relació a l’any anterior.

L’impost de la renda de no residents fiscals, aquest s’aplica a les persones físiques o jurídiques que obtenen rendes al Principat sense ser residents. L’any 2020, va generar una base de tributació de 90,05 milions d’euros, el -5,8% respecte el període anterior. La quota de liquidació va ser de 5,79 milions d’euros. L’impost de transmissions patrimonials va ser de 11,31 milions d’euros l’any 2020, el +21,9% respecte el mateix període de l’any anterior. En relació a la liquidació de plusvàlues, va ser de 5,14 milions d’euros, amb una variació interanual del +20,1%.

Etiquetes

Comentaris

Trending