Els ingressos de Duana ‘paguen’ al gener l’efecte de l’estoc de tabac per evitar la pujada de taxes

La recaptació per les importacions del primer mes d’aquest 2023 és de les més baixes dels darrers anys deixant al marge el 2021, amb moltes limitacions degudes a la pandèmia

Gràfica del primer mes del 2023 en comparació amb els dels exercicis anteriors.
Gràfica del primer mes del 2023 en comparació amb els dels exercicis anteriors.

Els ingressos derivats de les importacions al tram final de l’any passat i que tant pit han fet treure al Govern eren en part artificials. Ho havien recordat alguns empresaris. I el gener del 2023 ho ha confirmat. La recaptació de la Duana el primer mes de l’exercici és de les més baixes dels darrers anys si es deixa de banda del 2021, amb moltes restriccions degudes a la pandèmia. I tot plegat és degut a la caiguda de les importacions de tabac. L’estocatge d’octubre i novembre per evitar l’increment de les taxes ha tingut el seu efecte.

Certament, els importadors de tabac, els fabricants, van avançar la compra de producte per estalviar-se la puja tributària. El 2022, per tant, la recaptació a la Duana va experimentar un ascens molt notable. Però, com s’ha vist, era artificial. Al gener s’ha tornat a tocar de peus a terra. I encara que, tabac a banda, la resta d’importacions han tingut un bon comportament, a nivell global cal remuntar-se al 2014 i al 2013 per trobar una recaptació tan baixa durant el primer mes d’un exercici.

Els ingressos nets de la Duana aquest gener passat producte de les importacions han estat de 15.437.49,34 euros un 2,6% inferiors al 2022; evidentment la gran caiguda és la que experimenta la importació de tabac. Una caiguda de més del 26%, de 7.456.448 euros el 2022 als 5.489.464 que s’han recaptat 

En efecte, els ingressos nets de la Duana aquest gener passat producte de les importacions han estat de 15.437.49,34 euros un 2,6% inferiors al 2022. És evident que no tenen res a veure amb els haguts el 2021 (7.785.047,51). Però són inferiors també als del 2020 i queden encara més lluny dels anys precedents. De fet, més enllà del sotrac dels anys 2013 i 2014, al 2012 la recaptació global va ser de més de 17.831.000 euros.

Si es mira per capítols, evidentment la gran caiguda és la que experimenta la importació de tabac. Una caiguda de més del 26%, de 7.456.448 euros el 2022 als 5.489.464 que s’han recaptat aquest gener. I no cal dir que abans de la pandèmia els ingressos per aquest capítol havien estat molt superiors encara, de gairebé 8,4 milions el 2018, per exemple. En certa manera, les begudes, és a dir, l’alcohol, i la resta de mercaderies, que per volum s’acosten al tabac, permeten atenuar la davallada.

Fent la comparativa entre 2022 i 2023, els ingressos per begudes s’han incrementat un 17,5%, passant de 623.393 euros a 732.525. Quant a la resta de mercaderies, l’augment percentual ha estat del 35,5%, anant dels 3.416.449 euros fins als 4.628.950 del mes passat. Finalment, quant als carburants, també hi ha hagut ascens. Però més moderat. Del 5,5% en xifres percentuals i arribant als 4,586.549 euros des dels 4.348.993 que es van recaptar el 2022.

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending