El Govern podrà crear ajuts per fomentar l’economia circular dins del sector privat

Les subvencions es podran atorgar per ajudar a la creació d’empreses que accelerin la transició cap a aquest model productiu, llocs de treball verds o campanyes de sensibilització

La ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó.
La ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó. SFGA/J.A.VILADOT

El Govern podrà crear programes específics de subvencions per fomentar en el sector privat pràctiques vinculades a l’economia circular. És una de les possibilitats que inclou el text que ha tramitat l’executiu al Consell General per promocionar aquest model més sostenible. Els ajuts es podrien destinar a facilitar la creació d’empreses o també de llocs de treball considerats “verds” així com per difondre campanyes de sensibilització.

Es tracta d’una de les opcions que s’han incorporat al projecte de llei d’economia circular que ja es troba a tràmit al Consell General. En concret, està inclòs en la secció tercera, sota l’epígraf ‘Informació als consumidors per a la promoció de productes i béns sostenibles”. En l’article 23, s’estipula que “per tal de promoure” aquest model, el Govern “pot establir ajuts destinats principalment a empreses privades i agrupacions o associacions empresarials, col·legis professionals o associacions en general”.

El text indica diferents supòsits per a aquests ajuts, això sí, tots ells vinculats a la necessitat d’apostar “per la innovació”. El primer seria la creació d’empreses, activitats i projectes que contribueixin  de   manera   substancial (...) a accelerar la transició cap a l’economia circular millorant l'eficiència en l'ús dels recursos i promovent la prevenció en la generació de residus”. També es podrien atorgar per impulsar “llocs de treball verd”.

La llei també preveu que aquests programes es puguin impulsar per ajudar a tirar endavant “actuacions i estudis relacionats amb l’economia circular, especialment pel que fa a les noves tecnologies i al disseny ecològic de productes i serveis”. Un darrer supòsit pels quals es podrien convocar els ajuts seria per realitzar “campanyes de sensibilització i informació sobre els aspectes mediambientals dels productes i serveis”.

Etiquetes

Comentaris (2)

Trending