Els experts aposten per crear a Andorra un centre de recerca en cànnabis en paral·lel a la producció

En el seu estadi més desenvolupat, la unitat que es proposa podria treballar en l’obtenció de varietats, la millora de la tecnologia de cultiu o la posta a punt de sistemes òptims d’extracció

cannabis
cannabis

Els experts de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), institució dependent de la Generalitat de Catalunya , considera que Andorra pot ser un bon lloc per ubicar-hi un centre de recerca en cànnabis que aniria en paral·lel a la producció d’aquesta planta al Principat. Una producció que estimen posar en marxa en tres fases. Aquest centre, en el seu estadi més desenvolupat, podria treballar en l’obtenció de varietats, la millora de la tecnologia de cultiu o la posta a punt de sistemes òptims d’extracció.

L’IRTA va signar un conveni amb Andorra Recerca i Innovació per tal d’elaborar un estudi sobre el desenvolupament de la plantació de cànnabis al Principat. Es descarta totalment l’ús recreatiu de qualsevol producte sorgit d’aquesta plantació i els experts lligats a la Generalitat expliquen que “prèviament a l’inici del desenvolupament del sector caldria elaborar un marc legislatiu per al cultiu, transformació i comercialització del cànnabis no psicoactiu que inclogués també una modificació del codi penal en els aspectes relacionats amb el cànnabis”.

“Prèviament a l’inici del desenvolupament del sector caldria elaborar un marc legislatiu per al cultiu, transformació i comercialització del cànnabis no psicoactiu que inclogués també una modificació del codi penal en els aspectes relacionats amb el cànnabis”

Més enllà de la producció, sobre la qual l’IRTA se centra i defineix tres etapes -CBD destinat a la cosmètica; cànnabis amb baix contingut de THC però orientant la producció i la transformació cap al mercat medicinal; i cànnabis ja amb alt contingut de THC-, també proposa elements complementaris, que no deixen de ser igual o més rellevants. Els experts de l’esmentada institució catalana exposen en el seu informe que “donada la baixa població d’Andorra possiblement, la realització d’assajos clínics amb pacients no seria una de les principals potencialitats i, per tant, un model que ara per ara no és recomanable”. Però en canvi, en l’àmbit del coneixement sí que hi hauria l’oportunitat de crear el que s’ha batejat com un Centre de Recerca Interdisciplinar en Cànnabis que podria incloure activitats de R+D en l’àmbit de l'agricultura, la alimentació, la química, la biomedicina i la socio-economia.

Aquest centre, segons els experts de l’IRTA, hauria de generar activitat econòmica d’alt valor afegit i que, alhora proporcioni i reculli coneixement basat en l'evidència científica per donar suport a les futures decisions polítiques i legislatives relacionades. Aquest centre, en el seu estadi més desenvolupat, podria treballar en l’obtenció de varietats, la millora de la tecnologia de cultiu, la posta a punt de sistemes òptims d’extracció, en activitats lligades a l’àmbit de la salut, la cosmètica i la alimentació i incloent la vessant econòmica, legislativa i sobretot la social.

Segons l’informe, i donades les limitacions que presenten els països veïns en aquests moment i la gran expansió que s’espera en aquest sector, “és important posicionar-se en aquest àmbit, tant per donar suport a la possible indústria que es desenvolupi a Andorra com per generar una activitat per se basada en la societat del coneixement i que genera alt valor, i en la que Andorra podria posicionar-se abans que molts països europeus”.

L'ús del cànnabis en la cosmètica és cada cop més habitual i de poc valor afegit.

Relacionat

Cànnabis sí, però a pas de tortuga i sense calendari definit

Per tal d’arribar a l’objectiu final de creació d’un Centre de Recerca interdisciplinar en cànnabis, l’IRTA proposa que “s’encarregui a alguna institució de l’àmbit de la recerca el seu disseny, full de ruta i model de governança en base a experiència prèvies d’altres països i les possibles aliances”. Donada la dificultat d’iniciar un centre d’aquestes característiques en totes les possibles línies de treball, i vista la gran demanda que hi ha per part d’empreses en desenvolupar noves varietats de cànnabis, es proposa que aquesta primera Unitat de recerca del centre s’estructuri al voltant de la recerca en genètica i genòmica.

Aquesta recerca s’hauria d’aplicar a “la millora de varietats de cànnabis i a la millora de la tecnologia del cultiu, per passar en fases posteriors, als àmbits de l’extracció, de forma més o menys ràpida, a l’economia, la legislació i l’àmbit sociològic (àmbits on Andorra hi té fortes capacitats), la cosmètica, l’alimentació i la salut”. Com que al Principat “no hi ha l’experiència inicial en aquest àmbit, seria desitjable una aliança estratègica amb un centre de recerca públic que tingui ja experiència en cànnabis”. Per afavorir aquesta fase inicial de creació d’un centre sumant les capacitats existents a Andorra i la d’algun soci estratègic del món de la recerca, “es podria optar per la forma de consorci públic-privat. En qualsevol cas, cal definir les aliances, el model de governança i el full de ruta”. La unitat de recerca en genètica i genòmica aplicada a la millora de varietats de cànnabis seria la primera fase. Per tant, “caldria que s’encarregués a alguna entitat la definició dels espais, dimensions i costos a nivell d’avantprojecte perquè pugui començar a prendre forma en el millor termini”.

Etiquetes

Comentaris (11)

Trending