Empresaris i assalariats hauran de pactar hores per a la “desconnexió digital”

Els canvis, via esmena a la Llei d’economia digital, també remarquen que qui faci teletreball no haurà d’assumir “despeses relacionades amb els equips, les eines i altres mitjans vinculats al desenvolupament de la seva activitat laboral”

La llei regularà la desconnexió digital dels treballadors.
La llei regularà la desconnexió digital dels treballadors.

En poques setmanes, els treballadors del Principat guanyaran el dret a allò que es coneix com a “desconnexió digital”. És a dir, a disposar d’unes hores per dia durant les quals no s’està obligat a respondre trucades o missatges vinculats a la feina. La regulació es farà mitjançant la llei d’economia digital, ja culminada en comissió. A banda, els grups de la majoria també han aprofitat per millorar la normativa sobre el teletreball, sobretot pel que fa a les despeses que igualment haurà d’assumir el patró.

El text està ja preparat per ser votat al ple del Consell General. Es farà en la sessió prevista per dijous vinent. Des dels grups de la majoria (Demòcrates, Independent i Ciutadans Compromesos) es van presentar diferents esmenes vinculades a les relacions laborals telemàtiques, que la pandèmia va impulsar de forma definitiva. Un altre tema que s’ha volgut abordar és la regulació del “dret a la desconnexió digital”.

Així, s’afegeix un article 52 bis al Codi de relacions laborals mitjançant el qual s’estableix que “les persones assalariades tenen dret a la desconnexió digital fora del seu horari de treball, així com el respecte a la durada màxima de la jornada laboral establerta i a qualsevol altra tipologia de límits i precaucions en matèria de jornada establerts per la normativa legal o convencional aplicable en cada moment”. Caldrà, doncs, que empresaris i empleats pactin unes hores durant les quals el segon no està obligat a respondre missatges o trucades de feina.

Magallón, Bonell i Naudi, durant la roda de premsa.

Relacionat

La majoria vol regular la desconnexió digital dels treballadors i obrir els co-living als joves

Una altra de les esmenes presentades per la majoria i que s’han acabat aprovant i incorporant a la llei durant el treball a la comissió legislativa d’economia és la que estableix les condicions del teletreball. D’aquesta forma, es modifica l’article 30 de la Llei de relacions laborals per adaptar-lo a la nova realitat, incorporant alguns aspectes que no estaven inclosos al text aprovat el 2018. Llavors ja es contemplava aquesta fórmula laboral, però ara s’afegeixen dues disposicions.

Per un costat, es vol que a l’hora d’establir aquesta modalitat de teletreball, empresa i assalariat convinguin per escrit, a més d’altres aspectes ja contemplats el 2018, que es podrà “acordar que la flexibilització horària regulada inclogui treball en horari nocturn, sense que li siguin d’aplicació les obligacions relatives al plus de nocturnitat”. En tot cas, es deixarà clar que “la iniciativa de dur a terme treball en hores nocturnes correspon a la persona assalariada, i correspon a l’empresa la lliure acceptació o denegació d’aquesta”. I es remarca que la feina en aquestes franges temporals queda prohibida als menors, les embarassades i durant el període de cura i atenció del fill menor de fins a nou mesos.

Per l’altre costat, s’afegeix un altre punt important: l’assumpció dels costos que pot generar treballar fora del local habitual. Així, s’estableix que “el desenvolupament del treball a distància o teletreball ha de ser sufragat o compensat per l’empresa, i no pot suposar l’assumpció per part de la persona assalariada de despeses relacionades amb els equips, les eines i altres mitjans vinculats al desenvolupament de la seva activitat laboral”.

Comentaris (8)

Trending