L'economia treu el cap amb un PIB del +5,5% esperant que les noves mesures no la tornin a enfonsar

Les activitats professionals i tècniques amb un augment del 13,5% han estat el sector que més ha aportat al creixement en el tercer trimestre del 2021 respecte al mateix període de l’any anterior

Comentaris

El sector comercial va a l'alça en els darrers mesos.
El sector comercial va a l'alça en els darrers mesos. ARXIU

Les activitats professionals i tècniques amb un augment del 13,5% han estat el sector que més ha aportat al creixement del Producte Interior Brut (PIB) del +5,5% en el tercer trimestre del 2021 respecte al mateix període de l’any anterior, fet que mostra una considerable capacitat de recuperació econòmica del país. L'augment ve marcat per l’alleugeriment de les mesures restrictives adoptades arran de la Covid-19 i, la recuperació de la mobilitat entre els països veïns. Tots els sectors, menys l’agricultura, tornen a experimentar taxes de creixement positives.

L’evolució del PIB d’Andorra -valor de tots els béns finals i serveis finals produïts en un país durant un any-, ve molt marcada per la dinàmica dels serveis, atès que aquest sector ha suposat més del 80% en els darrers anys. En el tercer trimestre del 2021, aquest àmbit d’activitat econòmica ha experimentat un creixement del +5,6%.

El sector de la construcció torna a una dinàmica molt positiva, superant les variacions que havia experimentat l’any 2019, fins arribar al 13,1% en el tercer trimestre del 2021. Pel que fa a la indústria, també experimenta de nou, una variació positiva en aquest període amb una taxa de variació del 0,8%. Les activitats del primer subsector comerç, hostaleria, transport, informació i comunicació han presentat una dinàmica molt positiva en els darrers anys on s’han constituït en l’accelerador principal de l’economia andorrana.

No obstant, arran de la Covid-19 i a causa de l’alta vinculació d’aquest subsector al turisme, durant l’any 2020 i inicis del 2021 ha sofert una desacceleració considerable. Per aquest tercer trimestre del 2021, el subsector experimenta un creixement del 5%. Dins d’aquest subsector destaca la variació de l’hostaleria amb un 20,7%, seguit del transport amb un 7,7%, informació i comunicació amb un +7,1% i finalment, el sector comerç amb un -1%.

La crisi sanitària ha afectat les activitats financeres

La seva evolució contrasta amb els resultats del segon subsector, en el qual s’ubiquen les activitats financeres, entre d’altres. La crisi sanitària ha afectat també a aquest subsector però de manera menys intensa. Pel que fa al tercer trimestre del 2021 registra un augment del 7,4%. Si s’analitza el detall d’aquest subsector es pot veure que el sector financer creix el  0,6%, el sector immobiliari creix el 9,4% i les activitats professionals i tècniques varien un +13,5% L'augment del PIB, ve marcat per l’alleugeriment de les mesures restrictives adoptades arran de la Covid-19 i, la recuperació de la mobilitat entre els països veïns, França i Espanya. Ara, caldrà esperar el possible impacte de les noves mesures en l'evolució econòmica.

Pel que fa al Valor Afegit Brut (VAB) -la suma dels valors addicionals que adquireixin els béns i serveis en transformar-se durant el procés de producció-, el no financer se situa en un +6,7% interanual.

Etiquetes

Comentaris

Trending