L'economia andorrana cau un 9,3% durant el primer trimestre encara amb l'efecte Covid

El sector industrial i el de la construcció tornen a experimentar taxes de creixement positives i, l’agricultura i els serveis mostren taxes de creixement negatives

Operaris del sector de la construcció.
Operaris del sector de la construcció. Toni Solanelles

L’economia andorrana ha enregistrat una caiguda en termes reals del -9,3% en el primer trimestre del 2021 respecte al mateix període de l’any anterior. Aquesta caiguda continua marcada per l’efecte de la pandèmia de la Covid-19. Pel que fa a la variació intertrimestral, aquesta ha sigut del -6,1% respecte al quart trimestre del 2020.  Les dades han estat facilitades aquest dijous pel departament d'Estadística del Govern.

 Així, en el primer trimestre el sector industrial i el sector de la construcció tornen a experimentar taxes de creixement positives i, l’agricultura i els serveis mostren taxes de creixement negatives. En conseqüència, l’economia andorrana, la seva tendència sembla que comença a estabilitzar-se. Si es compara amb les economies de l’entorn, l’andorrana se situa per sota de l’economia espanyola (-4,3%) i de la variació de l’Unió Europea (-1,2%). Pel que fa a la variació l’economia francesa, aquesta experimenta un creixement positiu del +1,2%. 

L’evolució del PIB d’Andorra ve molt marcada per la dinàmica dels serveis, atès que aquest sector ha suposat més del 80% del PIB en els darrers anys. En el primer trimestre del 2021, aquest àmbit d’activitat econòmica ha experimentat una caiguda del -12,9%.

A l’últim, la dinàmica del sector dels serveis, que s’ha mantingut estable durant el 2019 amb valors entorn al +2%,experimenta una caiguda del -12,9% per aquest últim període. Per entendre millor la dinàmica del sector d’activitat econòmica més important de l’economia andorrana, és convenient fer una desagregació sectorial d’activitat més detallada.

D’acord amb la classificació europea d’activitats econòmiques vigent, els serveis se subdivideixen en tres subsectors. En primer lloc, comerç, transport, hostaleria i informació, que suposa un 30% del Valor Afegit Brut (VAB) andorrà de serveis. En segon lloc, les activitats financeres, immobiliàries, professionals i tècniques, amb un pes del 45% i finalment, les administracions públiques, educació, sanitat, serveis socials i personals, les quals representen el 25% del VAB de serveis .

 El valor afegit brut és la suma dels valors addicionals que adquireixin els béns i serveis en transformar-se durant el procés de producció. En l'economia, aquesta és una de les maneres per calcular el producte interior brut i per tant, sovint es consideren sinònims.

 

Etiquetes

Comentaris (2)

Trending