Detectats casos de retorn d’arres per poder ‘col·locar’ habitatges compromesos a preus més alts

En algunes situacions, els afectats ja han emprès accions legals per exigir el compliment de l’acord de compra-venda

La construcció porta temps d'expansió, de nou.
La construcció porta temps d'expansió, de nou. ARXIU

Ara per ara són puntuals, però s’estan començant a detectar casos en què les promotores immobiliàries intenten retornar doblades les arres avançades per un privat en el marc d’un acord de compra-venda d’un habitatge. En el rerefons hi ha dos situacions distintes: o bé que l’encariment dels materials fa que es busqui un comprador per un preu més elevat o, directament,  que segons de quin producte es tracti, el promotor ja té un interessat en pagar més del que inicialment havia acordat.

En algun cas ja s’estan començant a fer accions legals per tal de mirar d’aconseguir que es respecti l’acord de compra-venda signat sota la fórmula del contracte d’arres. Hi ha qui va accedir a finançament per poder accedir a un immoble el lliurament del qual ja s’hauria d’haver fet i va amb retard per motius diversos i altres compradors que tot i disposar dels diners per l’adquisició de l’habitatge pactat i tot i haver abonat al seu dia convenientment la paga i senyal ara la promotora intenta fer marxa enrere a allò pactat.

De moment, s’ha dit ja, es tracta de casos aïllats, de situacions puntuals que es donen especialment en immoble molt ben situats o d’un cert nivell que generen un alt interès i tenen pretendents disposats a pagar més del que s’havia inicialment acordat o, en altres circumstàncies, de casos en què el promotor, tot i haver acordat un preu i haver firmat el contracte d’arres, força ara la màquina per aconseguir un increment del preu final atenent l’encariment de les matèries primeres.

En aquest segon cas, segons algunes de les fonts consultades, és quan la promotora endarrereix el lliurament de l’immoble per mirar ‘d’avorrir’ la part amb la qual al seu dia va arribar a un acord i provar que desisteixi de l’acord o, almenys, que accepti recuperar doblada la paga i senyal i quedi desfet el contracte i així provar de poder ‘col·locar’ l’immoble, en un moment de falta de producte, a un preu més adequat a les pretensions del promotor.

Etiquetes

Comentaris (13)

Trending