Crèdit Andorrà finança amb 100 milions d’euros la societat que té els ‘actius dolents’ de Vall Banc

Pleyade21 SL, aixoplugada per JC Flowers, té com a únic objectiu absorbir crèdits dubtosos i fallits i actius immobiliaris adjudicats o rebuts en pagament de deutes

Una imatge de la seu central de Crèdit Andorrà.
Una imatge de la seu central de Crèdit Andorrà. Toni Solanelles

La societat escindida de Vall Banc, aixoplugada per JC Flowers i que té com a únic objectiu quedar-se amb els crèdits dubtosos i fallits i els actius immobiliaris adjudicats o rebuts en pagament de deutes, anomenada Pleyade21 SL, ‘viu’ actualment d’una línia de finançament de pràcticament 100 milions d’euros que suporta Crèdit Andorrà una vegada és va oficialitzar la fusió entre l’entitat verds i la que fins fa pocs mesos ostentava el fons voltor americà.

Aquest finançament és un dels moviments de risc que conté l’operació de fusió per absorció de Vall Banc per Crèdit Andorrà, segons les dades que contempla el document del projecte de fusió de les esmentades entitats. La integració dels dos bancs entra en una fase decisiva. El proper cap de setmana es preveu que des del punt de vista tècnic, informàtic, es facin els darrers passos per ‘abocar’ Vall Banc al sistema de Crèdit Andorra i que, de forma efectiva i pragmàtica, les dues organitzacions ja conflueixin en una de sola.

El proper cap de setmana es preveu que des del punt de vista tècnic, informàtic, es facin els darrers passos per ‘abocar’ Vall Banc al sistema de Crèdit Andorra i que, de forma efectiva i pragmàtica, les dues organitzacions ja conflueixin en una de sola

Segons figura en l’esmentat document, la societat de nova creació, la denominada Pleyade21 SL, que mantindria fins i tot la seu social en instal·lacions fins ara ocupades per dependències de Vall Banc té un capital social de 31.050 euros, que afegint  la prima d’emissió aportada, fa que s’hagin valorat en 20 milions d’euros. Aquesta xifra, segons el projecte de fusió, és la diferència entre els 119.668.000 euros com a valor dels actius traspassats en data 31 de gener de 2022 -dels que 54.954.000 d’euros corresponen a posicions de deute de clients de risc dubtós i 64.714.000 euros a actius immobiliaris- i els 99.668.000 euros del finançament pont inicialment aportat per Vall Banc per poder donar aire a la nova societat.

Però resulta que una vegada formalitzada la compra-venda de Vall Banc, qui es fa càrrec del finançament dels pràcticament 100 milions d’euros facilitats a Pleyade21 és Crèdit Andorrà. Així és reflecteix al document de projecte de fusió, que manté que “un cop rebudes les autoritzacions pertinents per part de l’Autoritat Financera Andorrana i la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i un cop realitzada l’escissió, amb data 11 de febrer de 2022 s’ha formalitzar la compra del 100% de Vall Banc SA per part de Crèdit Andorrà tot i que amb efectes comptables a 31 de gener del 2022 per ser la data en la que es va complir l’última condició suspensiva pactada per les parts”.

A partir d’aquí, continua dient el document, i “mitjançant l’aplicació dels recursos obtinguts d’un finançament concedit per Crèdit Andorra el mateix dia 11 de febrer de 2022, Pleyade21 SL ha cancel·lat íntegrament el finançament pont atorgat per Vall Banc en el moment de l’escissió”. Per tant, i com s’ha dit, és l’entitat absorbent en l’operació de compra-venda la que acaba suportant el finançament que necessita la societat que ostenta els ‘actius dolents’ de Vall Banc. Per tant, un element de risc, i no és l’únic, que afecta l’operació de fusió.

Etiquetes

Comentaris (12)

Trending