Les constructores aturen les obres d’excavació per la problemàtica dels abocadors

L’ACODA adverteix també que l’encariment dels materials producte de la guerra a Ucraïna i el fet que no es revisin a l’alça els contractes ja tancats portarà a deixar deserts concursos públics i a afectar treballs en fase de licitació

Una imatge recent de l'abocador de Beixalís.
Una imatge recent de l'abocador de Beixalís. G. P.

‘Forcing’ en tota regla de les empreses del sector de la construcció. Si no hi ha canvis arran de la polèmica amb els abocadors de runa, les constructores pararan en breu les obres d’excavació. No els surt a compte ni abocar al port d’Envalira ni fer-ho a Sant Julià. I el comú de la Massana ja els ha comunicat que la instal·lació oberta a Beixalís ja no pot comprometre’s a rebre més material. Alhora, l’Associació de Contractistes (ACODA) alerta que la situació actual portarà a que concursos d’obra pública quedin deserts i processos en fase de licitació es vegin alterats.

Tot plegat, d’una manera o altra, va lligat a l’encariment dels materials, de les matèries primeres, producte, sobretot, de les conseqüències derivades de la guerra d’Ucraïna. A més, l’ACODA denuncia la “manca d’empatia” dels estaments públics a avenir-se a revisar a l’alça contractes ja tancats. Davant la situació derivada dels preus i de la falta de recintes on poder abocar les terres, l’ACODA, a través d’un comunicat emès aquest matí, sol·licita una reunió al Govern i als comuns “per trobar una sortida a la situació generada”.

L'abocador de terres de Beixalís.

Relacionat

Beixalís ja no pot acceptar més ‘comandes’ per abocar-hi

I és que, d’una banda, la clausura de Beixalís “es tradueix en què les nostres empreses, a partir d’ara, no podran preveure on dipositaran les terres i pedres provinents de les excavacions i fins i tot obres que es troben en curs o a punt d’iniciar-se, arribaran a aturar-se, ja que el sector de la construcció es troba encara sense una solució ferma pel que respecte a la problemàtica dels abocadors”. Les constructores recorden que l’abocador massanenc ha esdevingut, de fet, l’abocador nacional que rep la immensa majoria de les terres dels treballs que es fan al centre del país i totes aquelles de les Vall del Nord.

“Les poques alternatives existents, a part de representar un dràstic augment de cost del transport i de les taxes d'abocament respecte a les actuals, representarien un considerable augment del trànsit des de les Valls del Nord cap a Sant Julià i el port d'Envalira, amb les conseqüències mediambientals que això també implica”

I lamenta l’ACODA en el seu comunicat que no hi ha alternatives viables. “En el cas de l'abocador del Maià, per la seva ubicació al cap del port d’Envalira”, que només ha permès resoldre les excavacions i obres executades al Pas de la Casa durant els períodes d'estiu, i “pel que respecta a la recent reobertura de l’abocador ubicat a la Rabassa, de moment tan sols acull les obres executades pel mateix comú de Sant Julià, principalment per l’elevat cost de la taxa d’abocament (28 €/m3)”.

Per als constructors, la manca de planificació i disposició d’abocadors per poder dipositar les terres, per part de la majoria dels comuns, “ha portat la situació a una possible imminent aturada dels moviments de terres suposant un greu impacte en tots els col·lectius que hi formen part, amb especial perjudici a propietaris i promotors, que tot i disposant-ne les pertinents llicències urbanístiques de les quals ja han satisfet a cada corporació els imports corresponents als permisos atorgats, no podran executar-les a causa de la situació generada”.

L’ACODA reclama als comuns que disposin de forma urgent nous espais on poder abocar garantint així la viabilitat del sector i la bona marxa dels projectes previstos, atès que “les poques alternatives existents, a part de representar un dràstic augment de cost del transport i de les taxes d'abocament respecte a les actuals, representarien un considerable augment del trànsit des de les Valls del Nord cap a Sant Julià i el port d'Envalira, amb les conseqüències mediambientals que això també implica”.

Comentaris (9)

Trending