Caiguda en picat de l’energia (i els carburants) importada durant el mes de febrer

Durant els dos primers mesos de l’any, és significativa també la reculada en capítols com les begudes alcohòliques, el tabac i la joieria

Subestació elèctrica d'Adrall, d'on prové l'energia que s'adquireix a Espanya.
Subestació elèctrica d'Adrall, d'on prové l'energia que s'adquireix a Espanya. ARXIU

Tot i que l’estalvi energètic ha estat molt inferior al que es preveia, al que es pretenia, el cert és que sí que s’ha notat i força a nivell d’importació que Andorra ha acudit molt menys en els dos primers mesos de l’any, i especialment aquest passat febrer, al mercat internacional de l’energia. La reculada també s’accentua pels preus dels carburants, que s’inclou en el mateix capítol i que, de moment, també va a la baixa.

La importació d’energia va caure en picat el febrer respecte del mateix mes de l’any passat, tot i que les magnituds en euros continuen molt per sobre dels anys precedents, i no només del 2021, afectat per limitacions degudes a la pandèmia. També respecte del 2020 o el 2019, febrers del tot normals. En conjunt, les importacions han crescut el febrer i també durant aquests dos primers mesos de 2023. L’increment global és del 12,1% i del 19,4% si es deixa al marge l’efecte energètic.

Durant el febrer es van fer importacions per valor de més de 149 milions d’euros. És especialment significatiu, quant al creixement, el capítol d’alimentació. Però no es pot oblidar l’encariment de tots els productes i, especialment, dels frescos. També van a l’alça les importacions es matèria de perfumeria i farmàcia. En canvi, cal estar atents, amb preocupació, a la reculada, més rellevant encara si es tenen en compte gener i febrer, de sectors com les begudes alcohòliques i els tabacs o, també, la joieria.

XIFRES

Les importacions durant el mes de febrer han sumat un valor de 149,23 milions d’euros, el que suposa una variació percentual del +12,1% respecte al febrer de l’any anterior. Això es degut a la variació percentual i absoluta positiva de gaire bé tots els grups, destacant alimentació amb un +22,3%, industrial amb un +32,6%, farmàcia i perfumeria amb un +30,6%, diversos amb un +31,6%, vestit i calçat amb un +25,6% i electrònica amb un +25,4%. Per contra, té una variació negativa destacada el grup energia amb un -30,7%.

Captura de pantalla 2023 03 09 a las 10.07.32

Durant els primers dos mesos de l’any 2023, el total d’importacions és de 295,09 milions d’euros, amb una variació percentual del +18,0% respecte al mateix període de l’any anterior. Els grups amb una major variació positiva són: alimentació (+25,6%), transport (+27,9%), farmàcia-perfumeria (+36,5%), industrial (+27,7%), electrònica (+33,8%), diversos (+34,4%) i vestit i calçat (+25,2%). Per contra, i de nou, la partida amb una variació negativa més destacada és energia (-12,1%).

EXPORTACIONS

Quant a les exportacions, el més significatiu és comprovar com els quadres de la baronessa Thyssen, de ‘Tita’ Cervera, que després d’un temps de fer estada a Andorra per forçar el govern espanyol a arribar a una entesa sobre la seva exposició a Madrid tenen un valor global aproximat d’uns 200 milions d’euros. Aquest ‘lot’ de quadres incloïa el prestigiós ‘Mata Mua’.

Les dades estrictes publicades pel departament d’Estadística aquest dijous revelen que les exportacions durant el mes de febrer van sumar 16,67 milions d’euros, amb una variació percentual del -92,2% respecte al període anterior. Les partides exportades que destaquen amb una variació percentual positiva i una major variació absoluta són begudes i tabac amb un +395,9%, industrial amb un +65,7% i joieria amb +54,3%. Té una variació negativa més destacada la partida diversos amb un -99,1%. Sense tenir en compte l’exportació excepcional de la partida relativa a objectes d’art, de col·lecció o d’antiguitat, pel febrer de l’any 2022, la variació seria del +11,6% respecte al febrer del període anterior.

Etiquetes

Comentaris

Trending