Les autoritzacions de treball temporals no recuperen el volum prepandèmia

En comparació al 2019, les atorgades als comunitaris han disminuït un 14%, les d’extracomunitaris un 9,6% i en termes globals, les acordades han baixat un 11%

Temporers fent cua a la porta d'Immigració.
Temporers fent cua a la porta d'Immigració. ARXIU

Aquest hivern, Andorra ha atorgat un total de 4.456 autoritzacions temporals de treball. Habitualment, es fa la comparativa amb l’any anterior, però s’ha de tenir en compte que el 2020-2021 va ser força atípica causa de les limitacions de mobilitat per la Covid-19. Per aquest motiu, s’ha observat que, respecte a la darrera temporada prepandèmica, que seria la del 2019-2020, les autoritzacions, específiques i generals, han patit una davallada.

La quota inicial acordada per decret ha estat de 4.200 en global, dels quals es reserven un mínim de 190 autoritzacions que pertanyen a comunitaris fronterers i un màxim de 2.941 per als extracomunitaris. Amb data de 18 d’abril del 2022, el consum global de les quotes de temporada era del 106%. La que més s’ha utilitzat, en termes relatius, ha estat la de ‘Lloguer d’esquí’, amb un 158,9% del total acordat, seguida de l’’Hoteleria’, amb un 108%. Les places de personal extracomunitari s’ha utilitzat al 103%. Hi ha dues quotes que s’han utilitzat per sobre de les altres, que són, també ‘Lloguer d’esquí’ i ‘Hoteleria’.

En total, s’han atorgat 4.456 autoritzacions de temporals de treball. Desglossades, s’han concedit 1.419 per a personal comunitari, dels quals 934 són per a personal d’’Hoteleria’. Dels 3.038 per a extracomunitari, 2.110 són per a aquest mateix sector. L’evolució respecte a la temporada anterior, com és d’esperar, és positiu, ja que s’ha augmentat significativament. Però, el motiu principal és que l’hivern passat va estar marcat per la pandèmia i va reflectir unes xifres inusualment baixes.

D’aquesta manera, Estadística ha realitzat la comparativa d’evolució agafant de referència la darrera temporada prepandèmica. Així, s’ha observat la diferència entre el 2019-2020 que, tot i haver-se d’acabat més aviat a causa de l’arribada de la Covid-19, les autoritzacions ja estaven atorgades. Al 2019 es van acordar 5.008 autoritzacions. D’elles, 1.650 van ser per personal comunitari i 3.358 per a extracomunitari. Això suposa, en comparativa, que aquest hivern s’ha disminuït un 14% les contractacions comunitàries, un 9,6% menys d’extracomunitaris i, en termes globals, un 11% de davallada general. Per tant, el nombre de treballadors que ha rebut el país, sobre haver-se recuperat una mica després de  l’impacte de la pandèmia, continua sense arribar als nivells als quals estava habituat.

També, pel que fa al retorn de temporers, hi ha hagut un lleuger decrement. Quant al grup de comunitaris fronterers, el sector amb un major retorn ha estat el de ‘Pistes’. Pel que fa als comunitaris, han estat també ‘Pistes’, ‘Agències de viatge’ i ‘Lloguer d’esquí’. Per al personal extracomunitari, els sectors amb un major retorn han estat les mateixes que en el cas anterior.

 

Etiquetes

Comentaris (2)

Trending