Andorra augmenta els intercanvis econòmics amb Espanya mentre disminueixen amb França

L'any passat les exportacions van ser del 76,8 % al país veí del sud per només un 5,8% a l'Estat francès

Comentaris

Una sessió a l'Assemblea Nacional francesa.
Una sessió a l'Assemblea Nacional francesa. ASSEMBLÉE NATIONALE

França és el segon mercat comercial d'Andorra per darrera d'Espanya. Però darrera d'aquesta posició s'amaga una diferència abismal. Així, l'any passat, el 76,8% de les exportacions andorranes van anar al país veí del sud mentre que només un 5,8% van ser per a l'Estat francès.

Qui no es consola és perquè no vol. Un informe de l'Assemblea Nacional francesa -parlament- destaca aquest segon lloc de França en les relacions comercials amb Andorra i subratlla que està per davant de països com la Xina i Alemanya. L'11,4% de les importacions andorranes es van fer de França pel 5% d'Alemanya i el 3% de la Xina. En aquest terreny domina clarament Espanya amb un 65,8%.

La presència d'empreses franceses al Principat també és molt inferior a l'espanyola. Destaquen les vinculades al turisme, a les assegurances o als supermercats. L'informe incideix en el baix nombre d'empreses i adverteix que hi ha un descens en els intercanvis comercials però també en els culturals on són majoria aquells que es fan amb Catalunya. Ho atribueix a la proximitat geogràfica, cultural, demogràfica i lingüística.

En un altre punt de l'informe s'indica que nombrosos ciutadans espanyols han estat designats per ocupar llocs de responsabilitat, també a l'administració o en organismes de supervisió i de control. La conclusió del treball és que cal una reacció ràpida de les autoritats franceses per evitar que el desequilibri amb Espanya vagi augmentant.

Comentaris (4)

Trending