Els allotjaments turístics facturen 20 milions d’euros i n’injecten a l’economia del país més de 190

Segons el sector, una de cada cinc pernoctacions que es van donar al Principat durant el 2021 es van dur a terme en apartaments destinats al turisme; en quinze anys l’ocupació dels HUTs s’ha pràcticament duplicat

L'impacte del sector de l'allotjament turístic s'ha gairebé duplicat en quinze anys.
L'impacte del sector de l'allotjament turístic s'ha gairebé duplicat en quinze anys. ARXIU

El sector dels allotjaments turístics factura en xifres rodones uns 20 milions d’euros anuals i n’injecta a l’economia andorrana més de 190 si se sumen des dels salaris i les cotitzacions socials a les despeses en consums que es calcula que fan els clients dels apartaments. Els habitatges d’ús turístic (HUTs) acullen una de cada cinc pernoctacions que hi va haver el 2021 al Principat, el que suposa pràcticament duplicar -en les xifres absolutes d’ocupacions que tenien els apartaments- els números obtinguts fa quinze anys.

L’Associació d’Empreses d’Allotjaments Turístics (AEAT) acaba de tancar un estudi de l’impacte de la seva activitat que va encomanar al 2020. L’associació aglutina 18 empreses que al 2021 representaven 2.593 apartaments, pràcticament els mateixos que un any abans (2.600). El 2018 es va donar la xifra rècord (2.716). Quant als llits que representa el sector n’eren el darrer any 12.323, havent arribat un any abans a 13.980. Actualment hi ha, més o menys, més de la meitat més dels llits que hi havia el 2006, que era la darrera vegada que s’havia fet un estudi de les característiques del presentat actualment.

Alguns dels apartaments turístics al Pas de la Casa.

Relacionat

Propietaris d’immobles turístics del Pas estudien portar als tribunals la moratòria de llicències

Segons l’estudi esmentat, si la capacitat màxima d’ocupació era de 5.102.700 el 2020, l’any passat va baixar a 4.497.895. I es calcula que l’ocupació mitjana el 2021 va ser del 20,8%. Per tant, la pernoctació global anual van ser 1.050.939. Aquesta xifra suposa un 22% del nombre total de pernoctacions hagudes al país, si es té en compte que les que hi va haver l’any passat en hotels van ser 3.599.492. Sumades unes i altres, resulta que una de cada cinc pernoctacions totals es du a terme en un HUT. La mitjana d’ocupació és molt major a l’hivern (42%) que a l’estiu (12%).

Sempre segons el treball encarregat per l’AEAT, el mercat principal de les empreses d’allotjament turístic és l’espanyol, de forma més accentuada a l’estiu. De cada deu clients, n’hi ha set d’espanyols i dos de francesos. A l’hivern el repartiment és lleugerament diferent. Cinc espanyols, tres francesos. La tipologia del client és molt majoritàriament familiar En total la facturació anual, si es té en compte els resultats obtinguts el 2021, el negoci realitzat, va ser de 20.670.359 euros. I a partir d’aquesta facturació s’acaba tenint un impacte, una injecció en l’economia andorrana de 191.415.000 euros.

L’IMPACTE EN EL PIB

Aquesta darrera xifra, segons l’estudi de referència, es reparteix entre els contractes de serveis que fan les empreses, les nòmines que paguen -el 2021 empleaven 324 persones-, les cotitzacions socials, els impostos que abonen i, especialment, de l’impacte que el sector calcula que tenen els seus clients i que, òbviament, seria la partida més important. En conjunt, aquesta darrera partida comportaria, entre l’hivern (142,4 milions) i l’estiu (31,7 milions) un total de 174,1 milions d’euros. Els principals conceptes que es tenen en compte són les activitats d’esquí (35 milions), les compres (més de 42 milions en tot l’any) o l’oci nocturn 28,2 milions d’euros.

Quant als altres elements que suposen una injecció important de diners cal tenir en compte els 6,7 milions que es paguen en salaris o el milió i mig en cotitzacions socials. Els serveis que contracta el sector suposen un desemborsament global de les empreses de gairebé 7,5 milions. Els conceptes principals en aquest cas són l’electricitat i l’aigua (1,8 milions), la neteja (1,5 milions) i la bugaderia (un milió). Manteniment i altres despeses sumen dos milions més d’euros.

Finalment, el darrer capítol de la injecció econòmica que comporta per al PIB del país el sector de l’allotjament turístic segons els seus propis càlculs cal tenir en compte el que s’abona en imposició, en tributs, és un milió i mig d'euros. En aquest cas, l’estudi de l’associació empresarial cita 1,2 milions en IGI i quelcom més de 350.000 euros en tributs comunals i les altres obligacions impositives que tenen les empreses.

Etiquetes

Comentaris (5)

Trending