Del 13 de novembre al 8 de gener es durà a terme la campanya nadalenca per evitar alcohol i drogues al volant

Comentaris

La policia intensificarà a partir del 13 de novembre els controls d’alcoholèmia i drogues davant la proximitat de les festes de Nadal i tot els esdeveniments previst -sopars d’empresa i similars- que tenen en el consum d’alcohol moltes vegades un element afegit important. La campanya preventiva es perllongarà fins al 8 de gener. L’objectiu és aconseguir eradicar males praxis al volant i, d’aquesta manera, reduir tant com es pugui la sinistralitat a les carreteres. Tal com preveu el Codi de Circulació, la franja mínima punible en matèria administrativa se situa per sobre del 0,2 g/l de sang en els conductors professionals i de 0,5 g/l per a la resta de conductors. Pel que respecta a la responsabilitat penal, es recorda que el vigent Codi Penal fixa les taxes d'alcoholèmia en un grau superior a 0,5 g/l de sang per als conductors professionals i una taxa superior a 0,8 g/l per als no professionals.
Se sancionarà (via administrativa):
  1. - Els conductors professionals amb una taxa d'alcoholèmia de 0,2 g/l a 0,5 g/l. 
  2. - Els conductors no professionals amb una taxa d'alcoholèmia de 0,5 g/l a 0,8 g/l. 

Per via administrativa es pot suspendre un permís de conduir per una durada màxima d'un mes, juntament amb una sanció imposada pel cos de policia de 150,25 euros. 

Es detindrà (via penal):
  1. - Els conductors professionals amb una taxa d'alcoholèmia superior a 0,5 g/l. 
  2. - Els conductors no professionals amb una taxa d'alcoholèmia superior a 0,8 g/l. 
  3. - Tots els conductors que refusin sotmetre's a la prova d'alcoholèmia.
Les conseqüències jurídiques d'aquestes infraccions penals són:
  1. - Conductors professionals: pena de presó fins a dos anys i privació del permís de conduir fins a quatre anys. El Tribunal pot imposar, a més, la pena d'inhabilitació per a l’exercici de l'ofici o el càrrec fins a quatre anys. 
  2. - Conductors no professionals: pena de presó fins a un anys o arrest, i privació del permís de conduir fins a tres anys. 
  3. - Refús de sotmetre's a la prova de control d'alcoholèmia: pena de privació del permís de conduir fins a tres anys, i fins a quatre anys per als conductors professionals.

Comentaris

Trending