De la paràlisi als maldecaps logístics i econòmics al Consell General pel trencament liberal

Comentaris

El trencament del grup parlamentari liberal suposa un veritable problema logístic al Consell General i evidencia un fet que ara per ara ja és ben palpable: que el reglament, la norma que fixa el funcionament i organització de la cambra parlamentària és obsolet. Alhora, en alguns sectors polítics es tem que l’aproximació a DA d’alguns dels consellers que s’han escindit pugui comportar interpretacions reglamentàries sui generis de Sindicatura d’afavorir en certa mesura els nous membres del grup mixt. De moment, el Consell, més enllà d’actes protocol·laris i alguna sessió plenària, ha ajornat tota l’activitat ordinària, especialment la lligada a les comissions legislatives, que s’han de reorganitzar. La cambra, per tant, viu una certa paràlisi que és possible que perduri, almenys, fins que no hagi passat el període nadalenc. Una qüestió clara és que mai no es podia haver pensat que aquest grup, el mixt, que en principi ha de ser força excepcional, és avui per avui el segon més majoritari.  El 35% dels parlamentaris estan inclosos en aquest grup. Això és producte, entre altres coses, pel fet que el reglament impedeix que una vegada en marxa la legislatura es puguin constituir grups nous diferents als ja constituïts a l’inici o al mixt. Per tant, és molt possible que la reforma reglamentària amb la qual s’està treballant actualment hagi de recollir alguns canvis en aquest sentit que en la proposta inicial no s’havien previst. Els principals maldecaps, però, són, almenys, tres: com es reparteixen els consellers en les comissions legislatives i en les delegacions internacionals -es molt probable que els cinc consellers fins fa poc inscrits en en el grup liberal sol·licitin la presidència del grup mixt entre altres coses per poder participar en les reunions sobre Europa, però això deixaria fora de joc el PS, que fins ara era el màxim avalador de les negociacions amb la UE al costat de DA- i com quedarà el repartiment de temps i espai en la intervenció de les sessions; com es redistribueixen els espais físics i les dependències del Consell General; i, també, com queden les assignacions econòmiques parlamentàries. Encara que aquest darrer punt està clarament detallat o reflectit en les normatives de funcionament, és clar que el fet que el grup mixt sigui tan majoritari suposarà una davallada de recursos molt important per a les formacions polítiques que estan immerses d’una manera o altra en aquest grup. Això podria comportar una minva notable en la qualitat de la feina de l’oposició. Alhora, i encara que estigui clarament definit, suposa també un greuge molt important entre partits. Formacions amb el mateix nombre de parlamentaris (per exemple Ld’A i PS) rebran unes quantitats econòmiques molt distintes pel simple fet d’estar emmarcats en un grup o en un altre.

Comentaris

Trending