DA ‘regala’ un mandat d’excedència extra als funcionaris que actualment ja tenen reserva de plaça

La formació majoritària al Consell ha colat una esmena que atorga una excedència addicional a les dues que la reforma de la Llei de la funció pública contemplarà

Tres de les ministres del gabinet Martí provenen de la Funció Pública.
Tres de les ministres del gabinet Martí provenen de la Funció Pública.
Si no hi ha un daltabaix imprevisible, la reforma de la Funció Pública establirà que els funcionaris fixes que actualment gaudeixin d’una excedència amb reserva de plaça per dedicar-se a la política puguin gaudir de fins a tres mandats més d’excedència. És a dir, un mandat més dels que establirà a nivell general la llei que es preveu que s’aprovi durant el mes de gener.

El grup parlamentari demòcrata ha aconseguit colar un mandat extra per als funcionaris-polítics actuals via esmena. No deixa de ser paradoxal el fet que DA és la formació que més funcionaris té en excedència per poder-se dedicar a l’activitat política. El text inicial del projecte de llei de modificació de la Llei de la Funció Pública no establia cap limitació a les excedències per poder-se dedicar, en essència, a tasques de naturalesa política.

L’apartat segon de l’article 51 de la llei que ja s’ha acordat en la comissió legislativa d’Interior estableix en quins casos un funcionari amb plaça fixe ha d’agafar forçosament una excedència. Això sí, amb reserva de plaça. Les activitats o funcions que obliguen a sol·licitar l’excedència tenen en tots els casos naturalesa política. DA al final d’aquest apartat hi ha introduït dos paràgrafs que són els que regulen el 2 1 per als funcionaris que actualment estan en la situació d’excedència.

“La durada màxima de les excedències amb reserva de plaça que s’hagin sol·licitat a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei serà de dos mandats”, diu el penúltim paràgraf de l’apartat, que afegeix en l’últim el següent: “Els funcionaris o treballadors públics que a l’entrada en vigor d’aquesta Llei estiguin gaudint d’una excedència amb reserva de plaça, poden mantenir la reserva de plaça per un mandat addicional.”

Comentaris (2)

Trending