La web de Patrimoni cultural inclou les memòries d’arqueologia

Es recullen les dades generals de les intervencions dins el seu context històric i geogràfic, a més d’altres detalls com l’àrea o les causes

L'apartat de la web de Patrimoni cultural
L'apartat de la web de Patrimoni cultural

El departament de Patrimoni cultural inicia la publicació en línia de les memòries arqueològiques de les intervencions que es realitzen a Andorra, i que fins ara només es podien consultar adreçant una sol·licitud. Així, es recullen les dades generals dins del context històric i geogràfic, defineixen l’àrea intervinguda, expliquen les causes i la metodologia i exposen els resultats obtinguts.

D’aquesta manera es dóna compliment a l’article 17 del Reglament d’intervencions arqueològiques i paleontològiques que insta a l’Administració Pública a fomentar la publicitat i comunicació dels treballs realitzats. Tanmateix el públic especialitzat i interessat tindrà accés lliure a aquests recursos.

Així mateix, amb la intenció de difondre i donar accés a la informació de les zones d’interès patrimonial, s’ha incorporat la informació referent a la carta arqueològica i paleontològica al geoportal d’infraestructures de dades espacials. Per tant, la ciutadania tindrà accés a la informació mitjançant aquesta eina cartogràfica. Totes les dades estan englobades sota la rúbrica de Patrimoni Cultural del visor de capes. En aquest apartat, s’inclouen actualment els espais de presumpció arqueològica i paleontològica, a fi de facilitar l’accés de la ciutadania a aquesta informació.

Etiquetes

Comentaris

Trending