Crèdit Andorrà es manté com el banc amb més benefici del país tot veure'l reduir un 10% el 2016 respecte el 2015

Comentaris

  • El grup bancari va tancar el darrer exercici amb uns guanys després d'impostos de poc més de 65 milions d'euros, per 72,1 l'exercici anterior
  • L'entitat destaca el manteniment de les principals magnituds, encara que amb una lleugera tendència a la baixa, en un context global complexe

El Grup Crèdit Andorrà ha tancat el 2016 amb una caiguda dels beneficis de pràcticament el 10% en relació amb l’exercici anterior i, tot i així, es manté com l’entitat del país amb uns guanys més elevats. En concret, i després d’impostos, poc més de 65 milions d’euros. Les principals magnituds es mantenen estables amb una tendència a la baixa. Tot això es produeix, recorda l’entitat, en un any complex de canvi i reestructuració del sistema financer internacional i d’adaptació al nou marc regulador. Crèdit Andorrà manté intacte el procés i consolidació de la internacionalització. 

El balanç consolidat del grup el 31 de desembre del 2016 presenta un volum de negoci de 15.885 milions d’euros, dels quals 13.068 milions corresponen a recursos de clients (cauen tant els dipòsits de clients com els dipòsits de valors i altres títols en custòdia de tercers) i 2.817 milions d’euros a inversió creditícia, que també es redueix de l’ordre de 175 milions en relació amb el 2015. Justament, aquest darrer exercici el benefici que va obtenir el grup va ser de 72,1 milions d’euros pels 65,04 del darrer any

En aquest context de canvi en l’entorn i en el marc regulador, el Grup Crèdit Andorrà ha donat compliment, destaca l’entitat, als requeriments d’adequació al nou marc normatiu (NIIF, Basilea III, Acord Monetari) de cooperació i transparència, i a l’intercanvi automàtic d’informació fiscal, amb l’adaptació dels serveis i dels processos als estàndards internacionals per tal de competir en igualtat de condicions amb la resta de places financeres mundials. 


El conseller delegat assegura que els resultats constaten que el model de negoci establert segueix funcionant tant a Andorra com a Europa i a Amèrica


 El marge ordinari ha assolit els 239,33 milions d’euros, que en un entorn de tipus d’interès històricament baixos, posa de manifest la capacitat del model de negoci del Grup de generar resultats de la seva activitat ordinària de manera recurrent. Aquests resultats es veuen reforçats, segons Crèdit Andorrà, per una elevada ràtio de solvència que se situa en el 21,72% (més del doble del mínim legal exigit, del 10%), i una ràtio de liquiditat del 59,03% (el mínim legal és del 40%). Aquests indicadors reflecteixen la bona gestió del Grup, caracteritzada per un perfil de risc baix i una política contínua de reforçament orgànic del capital. 

Els fons propis del grup a tancament de l’exercici 2016 s’han situat en els 654 milions d’euros, fet que permet continuar disposant d’un nivell adequat de capitalització per garantir un creixement sostingut. Crèdit Andorrà se situa en el nivell de capitalització més important del sector financer andorrà.

El conseller delegat de Crèdit Andorrà, Josep Peralba, destaca que “hem estat capaços de mantenir magnituds i consolidar les nostres posicions en un any especialment complex, fet que constata el bon funcionament del nostre model de negoci a Andorra, Europa i Amèrica. Els grans eixos vertebradors de la nostra gestió com a banc de referència a Andorra són el bon govern, la responsabilitat i el servei al client”.

Comentaris

Trending