Com més va, més aviat es detecten les discapacitats: el 2017 va registrar 277 casos nous

L’àrea de Promoció de l’Autonomia Personal va tancar l’any passat amb 1.406 persones discapacitades quan un any abans en tenia 1.129, un increment el 24,5%

Mercè Pascual durant una compareixença.
Mercè Pascual durant una compareixença. J. A. VILADOT / SFGA
El fet que cada vegada es detectin abans les minusvàlues fa que el nombre de persones inscrites en el registre de discapacitats augmenti any rere any de manera important encara que sense ser, en cap cas, alarmant. Entre el 2016 i el 2017 l’increment va ser de 277 persones, passant dels 1.129 discapacitats registrats el 31 de desembre del 2016 als 1.406 que hi havia el darrer dia de l’any passat. També s’han incrementat el nombre de pensions de solidaritat -tant per a les persones amb discapacitat com per la gent gran- que l’administració atorga.

La secretària d’Estat d’Afers Socials, Ester Fenoll, i la coordinadora del mateix departament, Mercè Pascual, han fet balanç aquest dimarts de l’activitat haguda durant el darrer exercici tancat en el marc de l’àrea de Promoció de l’Autonomia Personal. Fenoll ha remarcat que cada vegada “es detecten molts casos molt més aviat”. Però que aquest fet, lluny de ser negatiu, és un gran pas endavant atès que sabent que té una persona és la única manera d’afrontar la situació i aconseguir “millorar la qualitat de vida”.

Fins a 1.406 persones estaven inscrites al registre de discapacitats en finalitzar el 2017, una xifra que suposa un increment del 24,5%, que en xifres reals són 277 persones més respecte de l’any anterior, quan n’hi havien 1.129. Així ho reflecteixen les dades de la memòria de l’àrea de Promoció de l’Autonomia Personal corresponent a l’activitat de l’any passat que s’ha fet públic aquest dimarts i que concreta que al llarg del 2017 es van estudiar 393 expedients per valorar el grau de menyscabament, dels quals 320 van ser favorables i 73, desfavorables, tal com ha explicat la coordinadora d’Afers Socials, Mercè Pascual. 

Aquest increment de persones registrades amb una discapacitat, segons la secretària d’Estat d’Afers Socials i Ocupació  “no és alarmant” i respon, molt especialment, a una detecció “primerenca”, tal i com recull l’agència ANA. D’aquesta manera, Fenoll ha fet èmfasi en el fet que “es detecten molts casos molt més aviat”, la qual cosa és valorada de manera favorable ja que això contribueix a “millorar la qualitat de vida” d’aquestes persones. En aquest sentit, posa en relleu que abans “els pares tardaven més” en fer que els fills fossin valorats i ara s’opta per aquesta opció més aviat. De fet, tal com ha concretat Pascual, dels casos nous 84 són menors. 

Les pensions de solidaritat per a persones amb minusvàlues van passar de ser 150 el 2016 a 180 el darrer exercici 

També s’incrementen durant el 2017, respecte del 2016, les pensions de solidaritat per a les persones amb discapacitat i per a la gent gran. D’aquesta manera, al llarg del 2017 es va atorgar 40 ajudes a persones amb discapacitat, sobretot psíquica i física i psíquica. D’aquesta manera, es va acabar l’any atorgant 180 pensions de solidaritat per a aquest col·lectiu, front les 150 de l’any anterior. El pressupost que s’hi va destinar va ser de dos milions. 

Quant a les pensions de solidaritat per a la gent gran, cal destacar que al llarg de l’any passat es van valorar 102 expedients, 62 dels quals van ser favorables i 30 desfavorables, altres 10 estan pendents de documentació. D’aquesta manera es passa de les 754 beneficiàries del 2016 a les 798 del 2017, amb un pressupost de 3,8 milions. Fenoll ha destacat, en aquest cas, que l’increment pot venir derivat d’un major coneixement d’aquestes ajudes.

Etiquetes

Comentaris

Trending