Augmenten un 25% les ajudes per al pagament del lloguer d’habitatges

L'import ascendeix a 1.600.000 euros amb 915 sol·licituds

-
-
L’import compromès de les prestacions per al pagament del lloguer d’habitatges l’any 2018 suma un total d’1.653.132,99 euros el que equival a un 25,3% més en relació a la convocatòria de l’any 2017. Tenint en compte les 915 sol·licituds favorables i l’import total compromès l’any 2018, s’obté que l’import mitjà d’aquesta prestació és de 1.806,70 euros per convocatòria i persona beneficiària.

Hi ha un increment del 17,7% en les sol·licituds favorables sobre les presentades i un descens del 37,6% de les desfavorables respecte a l’any 2017. Pel que fa als beneficiaris per cada 1.000 habitants, el 2018 han estat 12, xifra que suposa un augment del 3% respecte a l’any 2017. El nombre de sol·licituds de prestacions per pagar el lloguer d’habitatges presentades l’any 2018 ha estat de 1.143, xifra que significa una disminució del 10,8% respecte a l’any anterior.

D’aquestes, el 80,1% (68% l’any 2017) han estat resoltes favorablement i el 19,9% restant, de forma desfavorable. Els residents de nacionalitat espanyola són els que més sol·liciten l’ajut, amb un 33,2% de les peticions, seguits dels andorrans i els portuguesos, que suposen un 29,8% i un 22,8% de totes les sol·licituds, respectivament.

Un 26,1% de les prestacions es destinen al col·lectiu de famílies monoparentals

Els beneficiaris són principalment espanyols (32,6%), andorrans (29%) i portuguesos (24%). Un 26,1% de les prestacions es destinen al col·lectiu de famílies monoparentals. Les segueixen les persones grans, que obtenen un 19,5% de les prestacions i els joves, amb un 7,4%. La majoria de sol·licituds desfavorables, un 60,1%, ho són perquè els sol·licitants superen el barem d’ingressos o patrimonial.

La segona i tercera causes per les quals les sol·licituds van ser desfavorables el 2018 són la manca de documentació, amb un 10,1% dels casos, i ser resident al país des de fa menys de cinc anys, amb un 8,3%. L’import de la liquidació pressupostària de Govern d’aquestes prestacions correspon al 0,36% del total de la despesa de Govern i, al seu torn, representa el 0,06% del PIB, dades que representen un decreixement del 6,5% i del 4,3% en comparació a l’any anterior, respectivament. Les dades han estat facilitades aquest dijous pel departament d'Estadística del Govern.

Etiquetes

Comentaris

Trending