Andorra ha importat en mig 2018 un 53% més de residus de la Cerdanya que en tot l’any passat

Dues terceres parts de la brossa que es gestiona al conjunt del país es recicla o es valoritza mentre que la resta es crema a la planta incineradora

Comentaris

L\'acord per cremar residus de Catalunya \'embruta\' l\'arrencada de l\'any
L\'acord per cremar residus de Catalunya \'embruta\' l\'arrencada de l\'any
Durant els primers sis mesos d’aquest 2018 s’han importat de la Cerdanya un 53% més de residus dels que es van importar durant tot l’any passat. No obstant això, la quantitat és molt minsa en relació amb el total de brossa que es produeix i es gestiona al Principat. Durant l’any passat es van produir a Andorra més de 125.000 tones de residus, de les quals dues terceres parts van ser reciclades o valoritzades. I la resta, incinerades.

El Butlletí del Consell General publica aquest dimecres la resposta donada pel Govern a una pregunta formulada per la consellera general socialdemòcrata Rosa Gili, que demanava per diversos aspectes de la gestió de residus. Entre d’altres qüestions, en el document s’hi explica que durant el 2017 es van rebre 2.967 tones de residus procedents de Catalunya i que, de gener a juny d’enguany, el nombre de tones importades ja ha estat de 4.563. “Els residus importats són residus sòlids urbans municipals procedents d’un pretractament mecànic de trituració, no perillosos, procedents de la comarca de la Cerdanya”, s’especifica en la resposta donada a la parlamentària del PS.

El percentatge de residus importats en relació amb el total produït al país és molt poc. En sis mesos es van importar 4.563 tones quan en global, i sense tenir en compte la terra o les pedres que s’exporten per gestors privats, durant aquest mateix període s’han produït a Andorra 69.857 tones de brossa, usant aquest terme com a sinònim de residu. És a dir, en relació al total, el que s’importa de la Cerdanya suposa un 6,5%. Evidentment, l’any passat el percentatge no va arribar ni al 3%.

De les dades que es facilita en la resposta, cal considerar que si el darrer semestre d’aquest any es manté una progressió normal, durant el 2018 s’incrementarà de l’ordre del 10% o una mica més la producció de residus respecte de l’any passat. El 2017 a Andorra es van produir, de forma global, 125.445 tones de brossa que suposaven un increment del 12,8% respecte del 2016 i un 8,8% en relació amb el 2015. En xifres absolutes, el 2016 es van produir al Principat 109.748 tones de residus i, un any abans, 114.004.

De les mateixes dades aportades pel Govern per respondre a Gili, també es posa de relleu la xifra de totes reciclades o valoritzades i les incinerades, un terme, però, que els tècnics refusen ja que parlen de valorització energètica atès que al mateix moment que es cremen, per parlar en termes planers, s’esta produint energia. Sia com vulgui, els darrers tres anys tancats s’està a l’ordre de reciclar o valoritzar dues terceres parts dels residus generats mentre que la resta, per tant, un terç, s’incinera. El 2015 i el 2016 la proporció exacta era del 63% pel 37% i el 2017 el reciclatge va pujar una mica. Fins al 67%. Per tant, es va haver d’incinerar menys a Ctrasa.

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending