Ampliat l’abast dels ajuts previstos a la llei òmnibus

També s’hi podran acollir aquelles empreses que han tancat sense estar obligades o que, malgrat romandre obertes, han vist reduïda la xifra de negoci de forma substancial

-
-

El Govern ha detectat que hi ha empreses o autònoms que, malgrat no haver de seguir necessàriament l’ordre de tancament obligatori donada en el marc de les mesures per frenar l’expansió del coronavirus, han patit en la seva xifra de negoci efectes similars als de no poder obrir. Per això, ha optat per permetre que també es puguin acollir a les ajudes impulsades via la Llei òmnibus, com ara la reducció en les tarifes de FEDA o d’Andorra Telecom, la rebaixa -en alguns casos del 100%- dels lloguers dels locals comercials o l’exempció de pagaments de les cotitzacions a la CASS.

En un nou decret publicat al BOPA, s’indica que “l’aplicació de les mesures ha permès observar, però, que són nombroses les persones i empreses que duen a terme una activitat per compte propi que no han suspès del tot el seu negoci per intervenir únicament en casos d’urgència i a través de torns, i que han patit en realitat els efectes d’un tancament total”. Per això, s’entén que “cal assimilar la seva situació a una suspensió total d’activitat”, igual que amb aquelles que “van decidir voluntàriament tancar per evitar riscos”. El decret es fa per permetre que aquests negocis o professionals puguin gaudir de les ajudes però “cal evitar abusos i greuges” i, per això, s’estipulen els requisits “per justificar la seva situació davant de les administracions o entitats del sector públic i els arrendadors”.

Per acollir-se a les mesures, s'haurà de presentar davant Govern, CASS, FEDA i Andorra Telecom una declaració autoresponsable

Pel que fa al sector públic es posa en relleu que podran obtenir la consideració “d’empreses o treballadors per compte propi que han suspès la seva activitat, tot i estar autoritzades a obrir o estar sotmeses a un règim de guàrdies o permanències tots els que així ho justifiquin”. I, per fer-ho, i per tant acollir-se a les ajudes, hauran de presentar davant la CASS, Andorra Telecom, FEDA o el Govern la sol·licitud acompanyada d’una declaració autoresponsable que justifiqui la suspensió de l’activitat”. Haurà d’acceptar “el compromís d’aportar les dades econòmiques o la documentació bancària necessàries per justificar la seva demanda i autoritzar l’intercanvi de les seves dades entre les administracions públiques i altres entitats del sector públic per efectuar les verificacions oportunes”.

Pel que a les reduccions previstes en els lloguers, les empreses o els autònoms hauran de justificar davant dels arrendadors dels locals de negoci la situació d’aturada de l’activitat. Si ja s’han pogut beneficiar de les ajudes vehiculades via CASS, FEDA o Andorra Telecom, acreditant-ho ja serà suficient. Si el privat ja ha fet algun cobrament des de l’inici de l’emergència sanitària, això es computarà com un crèdit a favor del llogater a descomptar en la primera factura que s’emeti un cop finalitzada la crisi.

Des de FEDA s’ha informat que ja ha rebut un total de 1.500 sol·licituds per acollir-s’hi a les rebaixes de tarifes -100% per qui hagi tancat i 80% pels qui mantingui oberts serveis de guàrdia-. Aquesta gestió es pot fer de forma telemàtica a través de la web de la companyia.

Comentaris

Trending