Serveis socials va atendre l’any passat set menors víctimes d’abusos sexuals

El nombre d’infants i adolescents que van requerir la intervenció dels tècnics especialitzats es va situar durant el 2021 en 293, el que representa un increment de l’11,4% en comparació al 2020

El nombre d'infants atesos per haver patit abusos sexuals va passar d'1 el 2020 a 7 el 2021.
El nombre d'infants atesos per haver patit abusos sexuals va passar d'1 el 2020 a 7 el 2021.

El nombre de menors atesos per serveis socials l’any passat en considerar que es trobaven en situació de risc es va incrementar de forma notable. Es va haver d’actuar per protegir fins a 293 infants o adolescents, una xifra que representa un augment de l’11,4% en comparació al 2020. La pujada va ser especialment significativa en la franja d’edat entre 4 i 10 anys. A banda, per tipologia de risc, la principal casuística va ser la negligència dels pares o tutors en la cura i atenció dels menors, però també cal destacar el fet que set dels casos atesos va ser per abusos sexuals.

Així es desprèn de les dades sobre els mitjans de protecció a la infància que ha fet públiques aquest dijous el departament d’Estadística. Es constata clarament un increment dels menors e situació de risc. En concret, han passat dels 263 atesos el 2020 a un total de 293 (+11,4%), corresponents a un total de 205 famílies. És, de fet, la dada més elevada dels darrers cinc anys.

WhatsApp Image 2022 04 28 at 10.51.51 AM

Analitzant les xifres per franges d’edat, es pot comprovar com fins a 100 dels casos atesos corresponien a infants entre 4 i 10 anys, fins a 65 més que el 2020. En canvi, hi ha una sensible reducció dels menors en risc de 16 i 17 anys. Passen dels 137 de l’exercici anterior a 75.

Pel que fa al motiu que ha provocat la intervenció dels serveis socials, la més habitual ha estat la negligència en la cura i atenció als menors, amb 120 casos. En segon lloc, hi ha la incapacitat parental (40) i el fet de detectar-se un adolescent en situació de risc (36). També hi ha 29 infants que han estat atesos en trobar-se a una família on s’havia constatat violència de gènere.

Ara bé, una dada que és encara més preocupant és la que fa referència a aquells infants o adolescents que han patit abusos sexuals. Hi ha fins a set casos, el que suposa un fort salt en comparació al que havia succeït el 2020. Llavors, serveis socials només havia detectat una situació d’aquest tipus.

WhatsApp Image 2022 04 28 at 11.11.49 AM

Al llarg del 2021 també es va detectar un increment del nombre de menors que van haver de ser internats al Centre d’Acolliment d’Infants (CAI), després de tres anys de descens. Es va passar de 25 a 34, el que suposa un 36% més. D’aquests, 12 van ser ordenats en el marc d’una mesura judicial. Set adolescents més van ser derivats a instal·lacions terapèutiques fora del país.

Comentaris (2)

Trending