Més de la meitat dels reconeguts amb un grau de discapacitat el 2021 són menors d’edat

El total és de 135 persones, un 14,4% més que el 2020, amb un 20% un menyscabament intel·lectual i un 18,5% un de psíquic

El ministeri d'Afers Socials està ubicat a Clara Rabassa.
El ministeri d'Afers Socials està ubicat a Clara Rabassa. Toni Solanelles

Durant el 2021, s’ha reconegut un grau de menyscabament a 135 persones, un +14,4% més que al 2020.  Pel que fa a les sol·licituds de prestacions socials adreçades a les persones amb discapacitat del 2021 ha estat de 37, de les quals el 67,6% han estat resoltes favorablement, el 32,4% s’han desestimat i cap es troba pendent de resolució. Més de la meitat (54,1%) de les persones a qui se’ls ha reconegut un grau de menyscabament durant l’any 2021 són menors d’edat.

El 60% de les persones a qui s’ha reconegut una discapacitat l’any 2021 són homes. La resta, un 40,0%, són dones. El 59,3% de les persones a qui se’ls ha reconegut un grau de menyscabament l’any 2021 són de nacionalitat andorrana. Els espanyols representen un 18,5% i els portuguesos un 8,1%. El 14,1% restant són d’altres nacionalitats.
Del total de persones a qui se’ls ha reconegut un grau de menyscabament el 2021, el 32,6% residien a la parròquia d’Andorra la Vella, el 19,3% a Encamp, el 17,8% a Escaldes-Engordany, el 10,4% a La Massana, el 8,9% a Ordino i Sant Julià de Lòria i el 2,2% restant a Canillo.

Un 22,2% es troben en la franja d’edat de 52-68 anys i un 8,9% en el tram de 18 a 34 anys. Els adults d’entre 69 i 85 anys representen un 7,4%, els d’entre 35 i 51 anys un 4,4% i els majors de 86 anys, un 3,0%. Un 20% de les persones a qui s’ha reconegut un grau de menyscabament l’any 2021 tenen una discapacitat intel·lectual i un 18,5% una discapacitat psíquica. Les persones amb una discapacitat física suposen un 17,8%. Les malalties mentals suposen un 11,1%. La gran majoria de les persones a qui se’ls ha reconegut un grau de menyscabament l’any 2021 eren solteres (71,9%), seguit de les persones casades (20,0%).

Per sexe, les dones són les que s’han beneficiat en major mesura d’aquestes prestacions

Tenint en compte totes les prestacions actives durant el 2021, se n’han beneficiat 300 persones amb discapacitat (un +11,9% amb respecte el 2020) amb un import mitjà per beneficiari de 10.584,50 euros anuals (+0,6% respecte el 2020) Per sexe, les dones són les que s’han beneficiat en major mesura d’aquestes prestacions (52,7%), en contraposició als homes (47,3%). Per trams d’edat, les prestacions s’han destinat majoritàriament a persones de 61 a 65 anys i de 18 a 25 anys, amb un 15,7% i un 13,3%, respectivament. Els beneficiaris són principalment andorrans (57,0%), espanyols (27,3%) i portuguesos (11,3%). La gran majoria són solters (67,3%) i el 41,7% ha residit sempre al Principat.

Gran part de les prestacions van adreçades a persones amb una discapacitat física i psíquica (31,3%), psíquica (31,3%) i física (14,0%). Segons en el percentatge de discapacitat dels beneficiaris, la majoria tenen entre un 60% i un 70% de discapacitat (54,3%) i entre un 70% i un 80% (30,0%). Per import atorgat, pràcticament dues terceres parts (64,7%) obtenen entre 1.000 euros i 1.200 euros  mensuals.

El nombre de beneficiaris d’aquest ajut és de 3,8 per cada mil habitants l’any 2021, el que representa un increment del 9,8% amb respecte a l’any anterior. L’import global d’aquestes prestacions correspon al 0,69% de la despesa del Govern, i al seu torn representa el 0,123% del PIB, un increment del 22,3% i del 9,3% respectivament i amb comparació amb l’any anterior.

Comentaris

Trending