La CASS posa en marxa un simulador perquè els assegurats calculin la seva pensió de jubilació

La parapública ha validat les tarifes dels nous actes de cardiologia intervencionista i hemodinàmia del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària

Accés a la CASS.
Accés a la CASS. Toni Solanelles

La CASS ha activat un simulador a la seva pàgina web que permetrà als assegurats calcular la pensió que cobraran quan es jubilin. Des del consell d’administració de la parapública es valora positivament activar aquesta eina que ofereix una millor informació als assegurats i que serà actualitzada en cada canvi legislatiu.

La nova eina de la pàgina web de la CASS permetrà realitzar un càlcul aproximat de la pensió de jubilació en base als punts acumulats en el moment de fer la simulació i una projecció a futur a l’edat de jubilació. La posada en marxa del simulador ha estat aprovada aquest dimarts en la reunió del consell d'administració de la parapública.

En el decurs de la reunió s'han validat les tarifes dels nous actes de cardiologia intervencionista i hemodinàmia del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària. La hemodinàmia, és aquella part de la biofísica que s'encarrega de l'estudi de la dinàmica de la sang a l'interior de les estructures sanguínies com a artèries, venes, i capil·lars, així com la mecànica del cor. Fins el moment actual totes les tècniques de cardiologia intervencionista eren derivades a centres de fora d’Andorra. Durant l’any 2021 (fins al maig) s’han derivat 317 pacients. El SAAS, via concurs internacional, ha incorporat a la seva cartera de serveis, els de cardiologia intervencionista, fonamentalment en el que fa a la pràctica de coronariografies, angioplàsties i col·locació d’”stents” intracoronaris, estudis electrofisiològics diagnòstics i terapèutics, així com la col·locació de marcapassos.

Aquest nou servei permetrà la realització a Andorra i a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell de les tècniques bàsiques i programades, mantenint la derivacióa centres de referència de les tècniques mes complexes o les mes urgent (incloent el codi Infart). Aproximadament es pot preveure que es realitzin a Andorra el 80% de les actualment prescrites.

En el darrer punt de l'ordre del dia, s'ha validat  l’informe de la CASS de modificació del decret d’aprovació del Reglament de funcionament del Tribunal Mèdic. El decret tramès ha simplificat el procediment de resolució dels recursos que tinguin per objecte la valoració de l’estat de salut de la persona assegurada per part del Tribunal Mèdic. S’estableix la facultat per part de la persona assegurada o bé pel consell d’administració de demanar el parer d’un Tribunal Mèdic compost per tres especialistes: un metge nomenat per l’Àrea de Medicina Legal i Forense especialista en valoració del dany corporal, un metge de la CASS i un metge nomenat per la persona assegurada.
 

Etiquetes

Comentaris (3)

Trending