La plaça de delegat de la Generalitat a Andorra aplega 39 candidats

Per presentar la sol·licitud, els aspirants havien d'acreditar entre altres qüestions, el coneixement de la història i de la realitat econòmica, política i social del país.

Comentaris

La plaça de delegat de la Generalitat a Catalunya compta amb 39 candidats després que s'hagi tancat el període d'admissió de sol·licituds. Per presentar la candidatura, els aspirants havien d'acreditar entre altres qüestions, el coneixement de la història i de la realitat econòmica, política i social del país.

El vincle d’aquest lloc de treball amb la Generalitat de Catalunya serà mitjançant un contracte laboral d’alta direcció i més enllà de la retribució bruta anual de 90.000 euros caldrà afegir-hi “les indemnitzacions que corresponguin en concepte d’equiparació del poder adquisitiu i de la qualitat de vida”.

Les funcions que s’atribueixen a l’esmentat delegat o delegada són “facilitar la representació institucional del govern de la Generalitat a Andorra, amb relació a les matèries que són competència de la Generalitat o d’interès per a Catalunya”, “promoure i coordinar les relacions de col·laboració de la Generalitat i els seus òrgans adscrits o que en depenen amb els organismes internacionals amb presència a Andorra i amb relació a les matèries que són competència de la Generalitat o d’interès per a Catalunya”, “dirigir, supervisar i impulsar l’activitat de la delegació” i “dirigir la coordinació de les oficines sectorials del Govern a l’exterior que actuïn en la seva àrea d’influència” entre altres coses.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va anunciat el passat mes de febrer  l’obertura d’una delegació del Govern “amb caràcter permanent” a Andorra.  Durant la seva visita al Principat va dir que “si amb un Estat hi hem de tenir una relació especial, aquest és Andorra, pels llaços compartits i els vincles entre la ciutadania dels dos territoris i de futur”. 

 

Etiquetes

Comentaris (14)

Trending