El Sipaag reclama que els treballadors públics puguin desenvolupar activitats al sector privat

Proposen la millora de la jornada de treball per afavorir la conciliació i el benestar social i laboral, i la recuperació del complement d'antiguitat per triennis

Reunió entre representants del Sipaag i consellers liberals.
Reunió entre representants del Sipaag i consellers liberals. sipaag

El Sindicat de Personal Adscrit a l’Administració General (Sipaag) ha mantingut trobades amb els grups del Consell General per les propostes de millora del projecte de llei de modificació de la llei de la funció pública. Inclouen permetre que els sindicats siguin considerats membres de ple dret als comitès tècnics d’organització i gestió i de selecció, amb veu i vot per poder exercir les seves funcions de representació i defensa dels interessos dels treballadors. S’ha exposat la possibilitat de permetre que puguin desenvolupar altres activitats al sector privat sempre que no hi hagi conflicte d’interessos.

El Sipaag ha proposat la recuperació del complement d’antiguitat per triennis, que era una de les condicions amb les quals la majoria de treballadors públics va entrar al servei, de la mateixa manera que es comptava amb la possibilitat de la prejubilació als 60 anys amb 30 anys de servei i el 60% del salari. Una altra reivindicació que s’ha traslladat als grups parlamentaris és millorar la jornada de treball per afavorir la conciliació i el benestar social i laboral.

Així mateix, s’ha suggerit que es faciliti el retorn d’excedències sense reserva de plaça en l’ordre de prelació per a la provisió de places, i també que es valori la permanència en un lloc de treball com a criteri de provisió de places, o l’opció de presentar-se a mobilitat interna dels interins amb experiència, que compleixin els requisits i que hagin superat concurs públic. Finalment, també s’ha demanat que l’òrgan encarregat d’instruir un expedient disciplinari sigui extern al departament de la persona expedientada per tal de garantir l’objectivitat en el procés.

La Junta del Sipaag ha considerat necessari organitzar aquestes trobades per continuar la tasca de defensar i explicar les propostes principals que no han quedat recollides en el projecte de llei després de treballar-lo amb el Govern. En aquest sentit, la secretària i portaveu del Sipaag, Marta Pujol, ha manifestat que els membres de la junta estan “satisfets d’haver pogut treballar aquesta llei fins al final, d’haver anat a trucar a totes les portes i d’haver persistit en aquesta defensa de les nostres propostes”. Així mateix, ha valorat que s’ha tingut una “bona rebuda” per part dels grups parlamentaris, que les converses han estat cordials “i ens han escoltat i demanat aclariments”, per la qual cosa des del sindicat es confia que es pugui millorar el text.

Comentaris (8)

Trending