El Sipaag proposa suprimir la Cimera i ambaixades, recuperar l’ITV i retallar subvenció a la Cambra

El sindicat que aglutina els treballadors de l’administració general va plantejar una bateria de fins a setze punts per fer més sostenible la Funció Pública

Reunió entre la ministra de Funció Pública i representants del Sipaag.
Reunió entre la ministra de Funció Pública i representants del Sipaag. ARXIU / SFGA

El Sindicat del personal adscrit a l’administració general (Sipaag) proposa anul·lar la Cimera Iberoamericana, mantenir el teletreball tant com es pugui, suprimir algunes ambaixades, recuperar serveis en concessió com l’ITV i retallar subvencions que s’atorguen, per exemple, a la Cambra de Comerç o a Andorra Turisme. El sindicat que aglutina els treballadors de l’administració general va plantejar una bateria de fins a setze punts per fer més sostenible la Funció Pública en el marc de les reunions que es mantenen per trobar idees o elements per fer més sostenible l’administració.

Segons que ha pogut saber l’Altaveu, el Sipaag proposa, per exemple, que “el Govern s’hauria de poder acollir a la política de descomptes en el pagament de lloguers. Alguns edificis o béns no han tingut activitat o només hi ha els serveis de guàrdia (arxius, biblioteques, tributs…)” també que s’haurien de “revisar els contractes d’empreses externes” perquè “degut al confinament, l’administració pública ha reduït la seva activitat. Pensem que segurament algunes empreses externes, ara per ara, no poden fer els serveis  pels quals se les va contractar”.

“Segurament algunes empreses externes, ara per ara, no poden fer els serveis  pels quals se les va contractar”

El sindicat proposa fer un edicte extern que serveixi per actualitzar les prestacions i els preus en matèria d’assegurances -una circumstància que ja s’ha fet- o la possibilitat de mantenir el teletreball, que “estalvia desplaçaments, energia i desgast d’instal·lacions a l’administració”. També considera que “es podrien rescindir alguns contractes de relació especial que en aquests moments no són necessaris”.

Com s’ha dit, una altra de les opcions és “la recuperació d’algunes concessions permetria al Govern estalviar pressupostos de les concessions i recuperar fonts d’ingressos com la ITV, atès que tot el parc mòbil del país està obligat a tenir-la, pel que fa la centraleta del Govern, suposaria  una reducció de la despesa pública, ja que seria un servei que realitzaria el personal de l’Administració”. Es planteja retallar algunes subvencions no necessàries (i el Sipaag parla en un documents expressament de la Cambra de Comerç i Andorra Turisme) o reduir ambaixadors i ambaixades.

Fiscalitat

El sindicat de l’administració general també planteja aplicar l’IRPF a les SICAV i apujar-lo a les rendes superiors a 35.000 euros o fixar un impost mínim als titular de residències passives també haurien de pagar un impost mínim. Anul·lar la Cimera Iberoamericana (“creiem que no és el moment d’efectuar una despesa tan important”) o modular “la despesa de funcionament excessivament elevada” d’Actua i Actuatech són altres de les propostes.

Amb caràcter general també es demana un major control i rigorositat sobre les adjudicacions que es fan per evitar sobre costos posteriors. “Sovint passa que es fa un edicte, s’adjudica el concurs corresponent per una quantitat i després la despesa es dispara de manera que és àmpliament superior a l’import especificat a l’edicte. Proposem que es controlin aquests pagaments, sobretot els corresponents a obres públiques, perquè són imports molt elevats”, s’hi indica en un document fet arribar als afiliats.

Es proposa fomentar prejubilacions en l’administració recuperant les graelles que al seu dia es van deixar sense efecte i buscant nous incentius

Finalment es proposa també fomentar prejubilacions recuperant les graelles passades i buscant nous incentius. Així, la proposta que es fa és que a partir de 55 anys i 25 anys de servei es cobri el 50% del salari, que a partir de 60 anys i 25 anys de servei es percebi el 55% del sou; en el cas de de 60 anys i 30 anys de servei, el 60% del salari; i finalment la jubilació al 65 anys que sigui amb el 70% del salari. “Això suposaria recuperar les condicions anteriors i oferir la possibilitat de prejubilar-se als 55 anys i amb 25 anys de servei amb el 50% del salari”.

Segons el Sipaag, “aquesta mesura també s’hauria d’aplicar a les prejubilacions d’aquests  últims anys, i per tant hauria de ser retroactiva”. Els dos últims suggeriments que es fan és tornar a retribuir les guàrdies forenses com abans (actualment són 640 euros setmanals) i que les direccions de departaments de l’administració no cobrin hores extraordinàries.

Comentaris (4)

Trending