Quinze edificis sobre la taula de Govern perquè pugui adequar pisos de lloguer a preu assequible

Les ofertes -dotze construccions i tres que inclouen habitatges individuals- van des d’immobles dels anys de la dècada de 1950 fins a l’actualitat

Una imatge d'edificis al centre d'Andorra la Vella.
Una imatge d'edificis al centre d'Andorra la Vella. Toni Solanelles

El Govern té sobre la taula quinze propostes d’immobles que podria comprar o llogar per destinar-los a habitatges de lloguer a preu assequible. Entre els edificis oferts n’hi ha de diverses tipologies i usos. Plurifamiliars, hotelers… Les ofertes -dotze edificis i tres que inclouen habitatges individuals- van des d’immobles als anys de la dècada de 1950 fins a l’actualitat.

Un cop comprovades aquestes sol·licituds, el personal tècnic del ministeri fa una inspecció de cada bé per valorar si és admissible. S’espera que aquesta fase del procés finalitzi abans d’acabar l’any. Un cop feta aquesta primera revisió interna, el ministeri de Territori i Habitatge aprovarà la resolució definitiva de les candidatures admeses o no admeses i es comunicarà a les propietats. En els casos positius, es farà una taxació pericial immobiliària tant sobre el valor de l’edifici com dels eventuals costos de rehabilitació i s’informarà els propietaris, que podran presentar una oferta en base amb aquesta taxació.

Finalment, el Govern adjudicarà, tenint en compte criteris de qualitat, preu i temps, les propostes, es formalitzarà l’escriptura pública o el contracte d’arrendament – segons cada cas– i s’iniciaran les rehabilitacions. Cal recordar que aquest programa, amb una dotació de 19 milions d’euros, es una línia d’actuació en la política d’habitatge que se suma a les ja endegades anteriorment per l’executiu i que té la voluntat de crear un parc immobiliari públic de preus assequibles.

Comentaris (2)

Trending