L’execució del pressupost del sector públic ha estat de 245,44 milions durant el segon trimestre

La xifra representa una disminució del 35,1% respecte al mateix període de l'any anterior

Comentaris

Façana de l'edifici administratiu de Govern al carrer Prat de la Creu.
Façana de l'edifici administratiu de Govern al carrer Prat de la Creu. ALTAVEU

L’execució conjunta del pressupost de despeses dels subsectors institucionals del sector públic per al segon trimestre del 2022, sense tenir en compte els actius i passius financers d’ingressos i despeses i sense tenir en compte les transferències internes que fa el Govern a favor dels comuns i de la CASS i les despeses de la CASS cap al Fons de Reserva de Jubilació, ha estat de 245,44 milions d’euros per al segon trimestre del 2022, amb una disminució del 35,1% respecte al segon trimestre del 2021.

Pel que respecta als ingressos, amb les mateixes limitacions, ha estat de 459,89 milions d’euros per al segon trimestre del 2022, amb un increment del +29,9% respecte al segon trimestre de l’any anterior. Pel que fa als resultats de l’execució d’ingressos i despeses associats als ingressos i despeses mencionats, el resultat de gestió ha estat d’un superàvit de 226,80 milions d’euros (+1.515,3%) i el resultat de caixa d’un superàvit de 214,44 milions d’euros (801,8%).

Si es tenen en compte els actius i passius financers d’ingressos i despeses, sense transferències internes, el resultat pressupostari ha estat d’un superàvit de 275,76 milions d’euros (+18,6%).

Tenint en compte el segon trimestre estricte, només els tres mesos d’abril a juny, l’execució conjunta del pressupost de despeses per al segon trimestre del 2022, sense tenir en compte els actius i passius financers d’ingressos i despeses i sense tenir en compte les transferències internes, és de 133,62 milions d’euros, amb una disminució del 36% respecte al segon trimestre de l’any anterior. Els ingressos, amb les mateixes limitacions, han estat de 244,49 milions d’euros, amb un increment del 20,9%.

Comentaris

Trending