La direcció general de l’AREB es converteix en un dels càrrecs més ben pagats al país

Òscar Gelabert, que també assumeix l’administració de la BPA intervinguda, va percebre ja al 2018, bruts, més de 164.000 euros, les despeses de personal pressupostades de l’organisme aquell any eren de poc més de mig milió d’euros

Rètol a l'entrada de la seu de l'AREB.
Rètol a l'entrada de la seu de l'AREB. ARXIU

Si hi ha un càrrec ben remunerat al Principat, molt per sobre de tots aquells que perceben els polítics de primer ordre -síndica, cap de Govern, ministres, consellers generals- aquest és el de director general de l’Agència de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB). Un càrrec que almenys en el format actual porta implícita l’administració de la intervinguda Banca Privada d’Andorra (BPA). Aquesta afirmació es desprèn de la remuneració global que va rebre ja al 2018 el seu ocupant: més de 164.000 euros bruts.

La nebulositat que persegueix tot allò que envolta l’AREB, i més encara en relació amb BPA, és fora de mesura. El Tribunal de Comptes ha hagut de picar la cresta diversos exercicis perquè l’agència pública no lliura la comptabilitat de l’entitat bancària en resolució. L’AREB al·lega que BPA continua sent una empresa de l’àmbit privat i entre això i la llei que regeix l’organisme, que protegeix suposadament la confidencialitat fins a extrems inaudits, la informació que flueix és nul·la.

Si que és públic que, per exemple al 2018, la despesa de personal pressupostada per l’AREB era de 505.000 euros. Finalment, aquell exercici la liquidació per al mateix capítol va ser de 450.110 euros. D’aquests, una mica més d’un terç corresponia al que va percebre el seu director general, encara que en puresa no es pot mantenir aquesta afirmació atès que aquelles dades a què ha pogut accedir l’Altaveu no diferencien, si fos el cas, entre una eventual remuneració de l’AREB i una altra de BPA.

En global, a la xifra absoluta caldria descomptar-li 10.713 euros de la CASS i 11.785 d’IRP. Per tant, la remuneració neta de Gelabert aquell 2018 va ascendir a 142.321 euros, que dividits en 12 pagues farien una retribució mensual d’11.860 euros

El que sí que és clar és que al 2018, segons que constaria en una declaració impositiva fiscal, Òscar Gelabert, que és la persona que ocupa les dues responsabilitats esmentades, va percebre 164.819,40 euros bruts. Per tant, una mitjana de 13.734 euros al mes. Sempre bruts. Encara que en realitat hi va haver mesos que va ingressar 13.386, altres 13.734 i encara en una mensualitat 14.779. En global, a la xifra absoluta caldria descomptar-li 10.713 euros de la CASS i 11.785 d’IRP. Per tant, la remuneració neta de Gelabert aquell 2018 va ascendir a 142.321 euros, que dividits en 12 pagues farien una retribució mensual d’11.860 euros.

El ‘quantum’ en qüestió no està gens malament, han indicat les fonts, per a un càrrec que va néixer de la llei de l’AREB. Gelabert assumiria la direcció general de l’organisme i l’administració de BPA l’estiu del 2016, després que els homes contractats per dissenyar el denominat banc pont i posar en marxa Vall Banc -César Goyache i Fernando Vázquez entre altres- donessin per finalitzada la seva missió i desapareguessin del mapa.

Gelabert va fer el salt als càrrecs que encara avui per avui ostenta després d’estar una petita etapa com a responsable del departament d’anàlisi de riscos del banc pont. Del Vall Banc de la primera fase, encara sense el concurs directe de JC Flowers. Va arribar a aquell lloc procedent de l’Institut Nacional de Finances (INAF). Encara abans havia estat a Andbank.

Etiquetes

Comentaris (20)

Trending