Denuncien discriminació amb la normativa que recupera la prejubilació dels funcionaris

Alguns treballadors públics posen el crit al cel pel fet que hi ha empleats que podran acollir-se a la mesura si ja han complert 30 anys de servei sense haver de demostrar que han fet aportacions al pla de pensions

El servei de Tràmits del Govern en una imatge d'arxiu.
El servei de Tràmits del Govern en una imatge d'arxiu. ARXIU

La secretaria d’Estat de Funció Pública ha volgut recordar mitjanant una comunicació interna a tots els treballadors de l’administració, també la de Justícia, que una de les condicions claus per poder-se jubilar anticipadament amb el 60% del darrer sou és haver cotitzat al pla de pensions. I, per tant, que aquells empleats que no ho hagin fet fins ara, si volen tenir aquesta possibilitat, han de començar a fer-ho. Un dels temes que, però, ha generat malestar és el fet que la condició d’acreditar aquestes aportacions no es demana per aquells funcionaris que ja compleixin els 30 anys de servei en el moment d’entrar en vigor el canvi normatiu.

Justament, el fet que a la comunicació s’inclogui el redactat complet de la disposició addicional novena del pressupost on s’estableix aquesta modificació legal ha fet que molts treballadors públics l’hagin conegut. I que hagin comprovat que aquesta genera un tracte diferent segons la situació de cadascú.

“Per excepció, els funcionaris de l’administració general i de l’administració de justícia que van consolidar el seu lloc de treball abans de l’1 de juny del 2015, que acreditin un mínim de trenta anys de servei a la data d’entrada en vigor de la Llei del pressupost per a l’exercici del 2023, i que exerceixin el dret a finalitzar la seva etapa laboral activa dins dels tres mesos següents a la data d’entrada en vigor de l’esmentada Llei, no han d’acreditar l’aportació ininterrompuda al pla de pensions de la funció pública” es posa en relleu a la disposició del pressupost

Així, per un costat, l’apartat 1 de la disposició indica que “els funcionaris de l’administració general i de l’administració de justícia que van consolidar el seu lloc de treball com a funcionari o treballador públic de caràcter indefinit abans de l’1 de juny del 2015, i que acreditin un mínim de trenta anys de servei i una aportació ininterrompuda al pla de pensions de la funció pública del 3% des de la data d’entrada en vigor de la Llei del pressupost per a l’exercici del 2023, tenen dret a finalitzar la seva etapa laboral activa i a percebre una prestació de jubilació voluntària a càrrec del Govern cinc anys abans de l’edat de jubilació obligatòria establerta a la normativa pròpia de cada cos que estava en vigor el 31 de maig del 2015”. I, per l’altre, s’apunta que “per excepció, els funcionaris de l’administració general i de l’administració de justícia que van consolidar el seu lloc de treball abans de l’1 de juny del 2015, que acreditin un mínim de trenta anys de servei a la data d’entrada en vigor de la Llei del pressupost per a l’exercici del 2023, i que exerceixin el dret a finalitzar la seva etapa laboral activa dins dels tres mesos següents a la data d’entrada en vigor de l’esmentada Llei, no han d’acreditar l’aportació ininterrompuda al pla de pensions de la funció pública”.

És a dir, aquelles persones que siguin funcionaris i no pas treballadors públics indefinits i que ja acreditin els 30 anys quan el pressupost va entrar en vigor (divendres passat) poden demanar ja la prejubilació. I, en aquest cas, no cal que acreditin que han cotitzat al pla de pensions. Això sí, només tenen tres mesos per fer la petició.

Aquesta diferenciació ha generat malestar entre alguns treballadors públics que hi veuen “discriminació”. Uns quants ja han demanat explicacions als responsables de la secretaria, tot posant en relleu que es tracta d’un tracte diferent segons el cas. Primer, perquè només hi tenen dret els funcionaris pròpiament dits. Segon perquè es pot donar el cas que hi accedeixi a la jubilació anticipada -amb el 60% del darrer salari- persones que no hagin fet aportacions al pla de pensions o, com a mínim, que no les hagin fet de forma ininterrompuda.

Més quan, a la mateixa comunicació, des de la secretaria d’Estat, es posa negre sobre blanc que hi ha per a la resta de casos la condició de les aportacions. “Així, aquelles persones que van consolidar el seu lloc de treball abans de l’1 de juny del 2015 i que no vulguin perdre la possibilitat d’acollir-s’hi i no estiguin aportant el 3% al pla de pensions de la Funció Pública, cal que s’adrecin al departament de Funció Pública i sol·licitin de forma immediata aquesta retenció per tal que es faci efectiva en la nòmina d’aquest mateix mes de febrer”, s’indica.

Comentaris (5)

Trending