La comissió de Finances insta l’AREB a facilitar al Tribunal de Comptes les dades de BPA

L’òrgan legislatiu considera necessari establir una normativa sobre els pagaments amb targetes de crèdit al sector públic, canviar la Llei de partits i donar més facultats a l’ens fiscalitzador

Rètol a l'entrada de la seu de l'AREB.
Rètol a l'entrada de la seu de l'AREB. ARXIU

La comissió legislativa de Finances i Pressupost ha instat a l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) a facilitar al Tribunal de Comptes informació sobre els comptes de l’antiga BPA. En particular, es remarca que cal que es trametin les dades relatives a una inversió financera realitzada per l’entitat en el patrimoni del banc, per un import de 60.000 euros. L’òrgan legislatiu també considera necessari que es creï una normativa sobre l’ús de targetes de crèdits al sector públic i que cal ampliar, per llei, les facultats de l’organisme fiscalitzador.

Així es posa de manifest en l’informe que la comissió ha realitzat sobre el treball realitzat pel Tribunal de Comptes a l’hora d’analitzar les liquidacions pressupostàries de les diferents entitats del sector públic, sigui el mateix Govern els comuns, empreses públiques com Andorra Telecom o FEDA o altres entitats, com ara la mateixa AREB. Es tracta d’un document, cal tenir en compte, aprovat amb els vots dels consellers generals dels tres partits que conformen la majoria i no únicament de l’oposició, que fa temps que denuncia l’opacitat de l’agència creada el 2015 arran, justament, del cas BPA.

Els parlamentaris que en formen part posen en relleu que, en la liquidació de comptes del 2017 per part de l’AREB hi ha “una manca d’informació relativa a una inversió financera realitzada al patrimoni de Banca Privada d’Andorra per import de 60.000 euros”. Això, remarquen, ha provocat que el Tribunal de Comptes denunciï que no s’ha disposat d’aquestes dades ni d’altres corresponents a BPA i, per tant, no ha pogut “manifestar-se” sobre quina “efectes” pot tenir en els números de l’agència presidida per Albert Hinojosa.

La demanda de més transparència ha estat validada per tota la comissió i no únicament pels consellers dels grups a l'oposició, que fa temps que denuncien la manca de transparència de l'agència amb l'antiga entitat bancària

A la vegada, es recorda que l’ens fiscalitzador “fa saber que no ha tingut accés als estats i comptes d’aquesta entitat [BPA], raó per la qual no es pot manifestar sobre la valoració d’aquesta informació financera” ni sobre els “efectes” sobre els comptes de l’AREB que “poguessin tenir el seu origen en el fet d’ostentar aquesta participació”. Per això, la comissió legislativa remarca que és “imprescindible” que “l’AREB faciliti aquesta informació al Tribunal de Comptes a fi que es pugui manifestar al respecte”.

L’informe de l’òrgan parlamentari també remarca un altre fet, en aquest cas més general, que s’ha trobat l’ens fiscalitzador a l’hora de fer la seva feina. En concret, el fet que “en algunes entitats s’han detectat pagaments realitzats amb targetes de crèdit que, si bé són objecte d’una regularització a posteriori, no han seguit en el moment d’efectuar-se el procediment i les fases previstes per la Llei General de Finances Públiques”.

Davant aquesta situació, els consellers generals indiquen que cal prendre mesures. Així, “conscients de la dificultat d’adaptació de l’operativa d’ús d’aquest mitjà de pagament al procediment establert”, es recomana “l’adopció d’un procediment per la utilització d’aquest sistema” ajustat a les previsions de la legislació.

Ja a nivell general, la comissió legislativa constata la necessitat de “procedir a una modificació de la normativa vigent a fi i efecte d’ampliar les facultats de fiscalització del Tribunal de Comptes”. A banda, també caldria revistar la Llei qualificada de partits polítics i finançament electoral perquè “les diferents formacions estiguin subjectes a les mateixes obligacions comptables i al mateix control econòmicofinancer”.

Comentaris

Trending