A partir del 17 de setembre es podrà triar metge referent i pagar sols la part que toca a l’usuari des del minut zero

El nou model sanitari integrat pretén potenciar l’atenció primària i la coordinació mèdica entorn al pacient, però la ‘penalització’ per no acollir-se al sistema encara trigarà a ser vigent

-
-

A partir del 17 de setembre es podrà començar a triar metge referent i l’usuari només haurà de pagar la part que li correspon a l’afiliat a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS), sense que hagi d’anticipar ni un euro més. És a dir, per una visita ordinària, sols caldrà abonar 5,9 euros.  Només si se segueix la via indicada per aquest metge de capçalera elegit lliurement (o pel pediatra de primària en el cas dels menors de 14 anys) es podrà tenir accés, quan escaigui, al 100% del reemborsament de les prestacions. El nou sistema mèdic integrat permet acudir directament i sense penalització -que de moment no s’aplicarà perquè la modificació de llei encara trigarà en ser vigent- a l’oftalmòleg, l’estomatòleg i el ginecòleg.

El consell de ministres ha aprovat aquest dimecres, d’una banda, el reglament que instaura la figura del metge referent o la via d’atenció integrada, que a partir del 17 de setembre tindrà preferència en el nou model que es pretén aplicar en el sistema sanitari andorrà; de l’altra, també s’ha donat llum verda al projecte de llei que modifica la normativa de la CASS i que, entre altres coses però, sobretot, ha d’establir, més enllà del nou tribunal mèdic per casos de baixes, el sistema de copagament en funció de si es tria la via integrada -és a dir, acudir sempre i abans de res al metge referent- o si es pretén seguir com fins ara. Per tant, acudint directament a l’especialista. Aquesta segona opció sortirà més cara a l’usuari. La penalització, però, no serà efectiva fins que no s’aprovi la llei. I encara passaran mesos. Quants? No se sap.

Només els usuaris que passin per un metge (o pediatre) de capçalera podran tenir dret, si escau, a un reemborsament del 100%

El ministre de Salut, Carles Álvarez, i la coordinadora de recursos sanitaris del ministeri, Odile Sarroca, han explicat moltes de les coses ja avançades per l’Altaveu. I d’altres, també. El nou reglament aprovat farà que a partir del 17 de setembre es posi en marxa el règim del tercer pagador (pagar només la par que pertoca a l’assalariat de la CASS) per aquells que acudeixin a la visita del metge referent. I, a partir d’aquella data també, es pot triar aquest metge referent. Com? Anant per exemple a la consulta d’un metge i comunicant-li que se’l designa el metge de capçalera. O a través de la pàgina electrònica de la CASS. O anant directament a la CASS o a l’hospital i organismes dependents. El metge referent sempre es pot canviar.

En el cas dels oftalmòlegs, els ginecòlegs i estomatòlegs no cal passar per cap ‘filtre’ previ; el metge referent es pot canviar sempre que es vulgui

El sistema integrat, segons que s’ha explicat, pretén “potenciar l’atenció primària i del metge referent com a coordinador de l’assistència sanitària”, “coordinar els professionals al voltant del pacient”, “protocol·litzar l’assistència”, “millorar la comunicació entre professionals sanitaris” i “monitoritzar els processos i resultats”. El metge referent és qui s’encarregarà de derivar l’usuari o pacient cap als altres especialistes. Puntualment, la derivació també es pot fer des d’urgències, que també forma part del sistema integrat. De fet, l’atenció a urgències i serveis regulats pel 116, l’atenció a permanències mèdiques, l’atenció d’urgències a les pistes d’esquí o fora del país, les hospitalitzacions, la salut escolar o les atencions al CAP no experimentaran cap canvi.

A aquells que optin per la via directa com fins ara, la CASS sols els cobrirà un 33% de la visita inicial i un 60% del cost dels actes derivats

Com ja va avançar l’Altaveu, acudir a la via coordinada pel metge referent farà que les visites i els actes derivats d’aquella primera visita continuen estan coberts, en el cas que els professionals sanitaris tinguin convenció amb la CASS, en un 75%. Álvarez i Sarroca han afegit avui que només acudint a la via integrada es pot arribar a tenir una cobertura, quan s’escaigui, total. En canvi, si s’opta per anar per lliure, és a dir, directament als especialistes, els actes que indiqui aquell metge no referent seran coberts en el 60% i, encara més, la visita inicial només tindrà un abonament per part de la CASS del 33%. Aquests percentatges, però, sols seran efectius quan s’aprovi la llei. I va per llarg, per ara. 

Durant un any, els metges podran enviar a un altre metge amb el qual la CASS tingui conveni tant a Andorra com a fora del país. Però una vegada passi aquest termini de dotze mesos de moratòria sempre que hi hagi un especialista implantat al país o només n’hi hagi un o hi hagi una llista d’espera de més d’un mes en casos ordinaris o de més d’una setmana en les qüestions més urgents caldrà sempre designar un professional que atengui al Principat.

Etiquetes

-

Relacionat

Qui no segueixi el model del metge referent 'només' tindrà una cobertura del 60% de la CASS

Comentaris

Trending