A partir de mitjan de maig es podran ‘registrar’ les últimes voluntats

Els majors de 16 anys que ho vulguin deixaran les instruccions que creguin convenient per si mai es troben en una situació física o mental que no els permet decidir per ells mateixos

-
-
Exigir que no es perllongui de manera artificial la vida amb tècniques de suport vital com la ventilació mecànica o la reanimació cardiopulmonar, no rebre tractaments de suport ni teràpies que ja no siguin útils o demanar l'administració de fàrmacs per pal·liar al màxim el dolor i patiment. O oposar-se explícitament a que les cèl·lules, els òrgans o els teixits d’un siguin donats a altri. Aquestes són algunes de les coses que es podran deixar registrades a partir de mitjan maig (el dia 13 en concret), quan sigui vigent el reglament que regula els documents de voluntat anticipades (DVA). És a dir, quan es posi en marxa el registre d’últimes voluntats.

Totes aquelles persones majors de setze anys podran fer una declaració, seguint els formalismes que s’estableixen reglamentàriament, per deixar les instruccions oportunes per si arriba un moment que, per un mateix, no es poden adoptar decisions. Pel motiu que sigui. El document, la declaració, es pot atorgar per escrit i davant de tres testimonis, majors d'edat i amb plena capacitat d'obrar. Almenys dos d'aquests testimonis no han de tenir relació de parentiu fins a segon grau, ni familiar per raó de matrimoni o situació de fet equivalent, ni poden estar vinculats per relació patrimonial amb l'atorgant. També preveu que puguin ser professionals sanitaris però que no estiguin directament vinculats a la seva assistència directa. De la mateixa manera, es preveu atorgament davant de notari

El consell de ministres ha aprovat aquest dimecres el reglament en qüestió, que ha estat públicament presentat pel secretari d'Estat de Salut en funcions, Joan León, que els DVA i l'accés als mateixos així com la seva consulta només serà possible per part dels professionals sanitaris responsables de l'assistència. Els DVA inscrits al registre s'incorporaran a la història clínica compartida de l'usuari. El Reglament desenvolupa el procediment d'inscripció al Registre Nacional de Voluntats Anticipades mitjançant sol·licitud d'inscripció que es presenta a tràmits i resolució de la inscripció per part del responsable del registre. La persona que emeti les seves voluntats últimes pot designar una persona perquè gestioni les seves decisions en nom seu si escau.Els preus del transport escolar i el bus lliure s’apujaran un 0,7% el curs vinent

Els preus del carnet de transport escolar per al curs 2019-2020, per als alumnes d’ensenyament maternal, primera ensenyança, segona ensenyança, batxillerat i Formació Professional tindran un increment per a l’usuari del 0,7% (corresponent a l’IPC general). Els nous preus dels contractes amb les empreses del transport escolar del 2019- 2020, s’han fixat tenint en compte l’increment de l’IPC del transport. D’aquesta manera, el Govern, amb la voluntat que no es repercuteixi més que l’IPC general a l’usuari, ha aprovat augmentar un 0,7%. Així, l’executiu, segons ho ha aprovat aquest dimecres, assumirà l’increment del 4,2% de l’IPC del transport, subvencionant fins al 82,2% del cost total del servei de transport escolar. De la mateixa manera, el Govern es farà càrrec el 75,4% del cost del bus lliure. D’aquesta manera, els preus per a les sol·licituds presencials, realitzades als serveis de tràmits entre el 20 de març i el 10 de maig del 2019, i les sol·licituds de renovació en línia, entre el 20 de març i el 30 de maig del 2019 són de 107,88 euros (per un trajecte) i 215,76 euros (pel trajecte d’anada i tornada). 

Documents

Etiquetes

Comentaris

Trending