45 milions menys d’ingressos per l’Estat per culpa del coronavirus

La primera estimació del Govern estima una caiguda de la recaptació de 42,5 en impostos indirectes enguany i 2,6 en directes per l’any vinent,

-
-

El Govern ja té un primer càlcul -sempre molt inicial i pendent evidentment de com evolucioni la situació- de quin pot ser l’impacte de la crisi del coronavirus en les finances públiques. I més concretament, en el pressupost de l’Estat. Des de fa dies es tenia clar que caldria gastar més per afrontar les mesures necessàries per intentar pal·liar els efectes de l’emergència sanitària en l’economia i que, al mateix temps, la recaptació seria inferior. Ara, ja hi ha una estimació. Pel que fa als ingressos, es preveu que la davallada en el que entra via impostos entre enguany i l’any vinent podria ser de més de 45 milions d’euros. Pel que fa a la despesa, la idea inicial és incrementar en 27,3 milions el que haurà de gastar amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i el Servei d’Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) durant aquest exercici, xifra que s’intenta compensar amb una important reducció de la inversió, d’uns 17 milions.

Així queda reflectit en un document que, sota el nom de ‘Pla d’equilibri financer del pressupost extraordinari destinat al finançament de les despeses derivades de la situació d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2’, s’ha transmès als grups parlamentaris i al qual ha tingut accés Altaveu. El que fa és modificar els comptes aprovats per al 2020 per adaptar-se a l’esclat de la pandèmia. Es tracta, però, d’un pla, però, en un estat molt inicial perquè encara són moltes les incògnites que envolten la situació. El que ja es té clar, però, és que es generarà “una desviació pressupostària” i la “superació d’alguns paràmetres del marc pressupostari de l’administració general de l’Estat per al temps corresponent al mandat 2020-23”.

La gran patacada es preveu en els ingresos pel tràfic exterior, que venen principalment del tabac: 18 milions de davallada

Per ara, s’admet que les dades no tenen una gran fiabilitat. “Cal ser conscients que davant de la impossibilitat de determinar la durada exacta de l’emergència sanitària i de les conseqüents limitacions d’activitat econòmica és impossible fer una estimació mínimament acurada de l’impacte que tindrà aquesta situació tant per les arques de l’estat com per l’economia del país”, remarca el document. Per això, hi ha el compromís per part de Govern de “presentar al Consell General un pla d’equilibri financer més ajustat una vegada s’hagi normalitzat la situació sanitària”. L’objectiu, en tot cas, és intentar tornar a l’equilibri pressupostari abans de final de l’exercici 2021.

El pla estableix, en primer lloc, un pressupost extraordinari que modifica el ja aprovat. I modifica algunes de les macroxifres, tant d’ingressos com de despeses. Pel que fa als primers, la magnitud més afectada és la dels impostos indirectes, sobretot “per la caiguda de la recaptació de l’IGI, la taxa al consum, els impostos especials i l’Impost de Societats”. El càlcul inicialment fet suposa disminuir la partida de tributs indirectes en 42,5 milions: de 296,87 aprovats ara fa unes setmanes a 254,39.

El cop serà especialment fort en la recaptació per impostos especials, que passa a ser de 42,2 milions, en lloc dels 48,23 estimats inicialment (-6 milions), i en els ingressos per tràfic exterior -bàsicametn la taxa al consum sobre el tabac-. Per aquest concepte es preveien al pressupost aprovat pel 2020 fins a 110,73 milions. Ara, el càlcul és que es quedaran en 92,6. Per tant, una caiguda superior als 18 milions.

El fons de compensació finalment permetrà agafar 2,3 milions d'euros

També hi haurà impacte en la recaptació per impostos directes –IRPF- però aquest no es deixaria sentir fins al 2021. Seria una caiguda de 2,6 milions d’euros amb relació al previst al marc pressupostari.

El pla preveu una entrada no prevista de diners, això sí. En concret, el que s’agafarà del fons de compensació. 2,3 milions és la xifra que finalment s’agafarà d’aquesta font, que s’ha anat alimentant els darrers anys amb aportacions de comuns i Govern.

Pel que fa a la despesa, el càlcul inicial parla d’un increment de 27,3 milions en les transferències que s’hauran de fer a la CASS i al SAAS, així com per ajuts a famílies i empreses. En canvi, per intentar compensar, ni que sigui una part, hi ha la voluntat de reduir de forma important les inversions. Dels 44,4 milions previstos al pressupost aprovat pel 2020, es deixen en 26,9. És a dir, 17 milions menys.

Comentaris (2)

Trending