Plou sobre mullat

H

Helena Anillo

Comentaris

Plou.
Plou.

Trobar un habitatge a preu assequible és el principal problema de la ciutadania i això s’ha fet palès en les dones atestes per l’ADA, tenint en compte que dels 81 casos, 23 estaven relacionats amb aquesta qüestió.

Comentaris

Trending