Model de país

M

MARTÍN BLANCO

Comentaris

Model de país.
Model de país. MARTÍN BLANCO

Tots els problemes que posa en relleu les crisis diverses que es van succeint deixen en evidència que Andorra ha de saber què vol ser i definir el seu model de país.

Comentaris

Trending