Inversió i dèficit

M

MARTÍN BLANCO

Comentaris

Pegats.
Pegats. MARTÍN BLANCO

El pressupost per al 2023 presenta una notable inversió (sumant la via directa i la indirecta) però també contempla un dèficit pràcticament fins al màxim del límit previst.

Comentaris

Trending