Intel·ligència artificial en català

H

Helena Anillo

Comentaris

Sobrecàrrega.
Sobrecàrrega. HELENA ANILLO

Segurament, és més artificial que intel·ligent. I en català, probablement encara li costa. Per molt que Andorra faciliti documentació i textos perquè la nova tecnologia IA s’entreni.

Comentaris

Trending