Ètica implícita

M

Martín Blanco

Comentaris

Informe sobre vacunació.
Informe sobre vacunació. MARTÍN BLANCO

El Govern demanarà un informe a la Comissió nacional de bioètica sobre la necessitat (o no) de fer obligatòria la vacunació. Considera Martín Blanco que l’ètica hauria d’anar implícita en totes les decisions governamentals.

Comentaris

Trending