Anticonceptius infal·libles

Comentaris

anticonceptius
anticonceptius

La baixa natalitat a Andorra té per Helena Anillo uns motius clars, i és que el preu de la vivenda i els salaris biaxos representen un escull a l'hora de tenir fills. És la taxa més baixa de naixements dels darrers quaranta anys.

Etiquetes

Comentaris

Trending