I tu, fitxes?

La llei obliga des de l’any passat les empreses a reportar a la CASS les hores efectives treballades per cada un dels seus treballadors, però no diu res del mecanisme que cal seguir per comptabilitzar-les i no gaires opten pels sistemes de fitxatge especialment les que tenen pocs treballadors.