Remeis de muntanya

La flora té principis actius que les persones poden utilitzar per tractar símptomes de malalties o afeccions, però requereix molt coneixement i anys d'experiència fabricar les cures