IA generativa: una sòcia creativa

La IA generativa pot aplicar-se en molts sectors professionals, però requereix la supervisió humana del contingut que crea