Alletar sense patir

Un 70% de les dones que han estat mares decideixen alletar segons estimacions de la llevadora de Criand, Cristina Armengol. La lactància materna aporta beneficis tant a la mare com al nadó. Tanmateix, les molèsties a l'hora de donar el pit no són normals, però sí habituals tal com indica la pediatra Mariona Ferrer, qui assenyala que aquest és un dels principals motius per deixar d'alletar.