Estat aconfessional

L'estructura política i legislativa d'Andorra és la d'un estat laic, encara que mantingui símbols religiosos per la tradició i història i tingui governants amb valors cristians segons el politòleg d'Andorra Recerca + Innovació, Yvan Lara.