Les dimensions de les escultures al paisatge

Tant a l'entorn natural com urbà del Principat es poden contemplar obres escultòriques que estan ubicades en espais ben diversos de les set parròquies. Un dels reptes de la instal·lació de les escultures és la seva integració a l'espai, i que, per tant, l'obra formi part del paisatge. En el cas que l'indret sigui la muntanya, la peça es perd en la immensitat,  tot i que això no significa que l'obra tridimensional hagi de ser monumental tal com assenyala l'artista Pere Moles.